Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné trhy Beňuš 2013

Vianočné trhy Beňuš 2013
Termín: 04.12.2013
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Beňuš (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.benus.horehron.sk
Ďalšie informácie: Tel.: +421 48 / 619 81 23 , Mail:obecbenus@mail.t-com.sk

Popis

VIANOČNÉ TRHY BEŇUŠ
4.12.2013 od 15:00 hod.

Tradičné vianočné trhy spojené s rozsvietením stromčeka.
Vystúpi spevácka skupina Beňušanka, deti z MŠ Beňuš a žiaci ZŠ Beňuš budú predávať svoje vlastnoručne vyrobené výrobky, týkajúce sa Vianoc.

Copyright © 2011 – 2017 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny