Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Týždeň slovenských knižníc Slovensko - 15. ročník

Týždeň slovenských knižníc Slovensko - 15. ročník
Termín: 31.03.2014 - 06.04.2014
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Celé Slovensko (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.sakba.sk
Ďalšie informácie: Tel. +421 55 2341606, Mail:daniela.dzuganova@upjs.sk

Popis

Slovenská asociácia knižníc
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc

vyhlasujú pre rok 2014
15. ročník celoslovenského podujatia
Týždeň slovenských knižníc

Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch
31. marec – 6. apríl 2014 pod spoločným mottom:

Knižnice pre všetkých

Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2014 bude Ján Gallovič, člen Činohry Slovenského národného divadla.

Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ. Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

V súčasnosti knižnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami, ktoré v dostatočnej šírke dokážu poukázať na svoj aktívny podiel na spoločenskom rozvoji obce, mesta, regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov ponúkajú veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov, používateľov a návštevníkov. A to nielen v budovách knižníc, ale čoraz viac v sieťovom priestore Internetu. Stovky knihovníckych podujatí spája virtuálny svet Internetu so svetom kníh, literatúry, tlačeného i hovoreného slova, i samotného čítania. Ponuky knižníc v podobe elektronických služieb , prístupom k najrôznejších informačným zdrojom a informáciám sú už dnes pomaly samozrejmosťou. Vyspelé demokratické spoločnosti veľmi intenzívne vnímajú takéto knižnice a preukazujú im vážnosť, dôležitosť a nezastupiteľné miesto v spoločnosti.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 31. marca 2014 o 13.00 hod. v Knižnici Jána Bocatia v Košiciach za účasti zástupcov MK SR, MŠVVaŠ SR, knihovníckych profesijných združení, ZMOS, VÚC, magistrátu mesta Košíc, zriaďovateľov knižníc, zástupcov knižníc a médií. Otvorenie bude spojené aj s tradičným odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2013, niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu.

Vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc 2014 bude podujatie na podporu čítania detí Noc s Andersenom vo verejných a školských knižniciach zo všetkých regiónov Slovenska v piatok dňa 4. 4. 2014, kedy sa aj slovenské deti zapoja do významného medzinárodného podujatia pri príležitosti narodenín dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Pozývame všetky verejné a školské knižnice na Slovensku, aby sa zapojili do 9. ročníka Noci s Andersenom a pomohli nám prekonať minuloročný rekord, kedy sa podujatia zúčastnilo viac ako 200 slovenských knižníc a 8 500 slovenských detí. Rádio Slovensko opäť pripravuje celodenné rozhlasové vysielanie Rozprávkové Rádio Slovensko pri príležitosti Noci s Andersenom 2014, ktoré sa teší veľkej obľube poslucháčov z radov knihovníckej aj širokej verejnosti.

Srdečne Vás pozývame aktívne sa podieľať na živých rozhlasových a televíznych vstupoch z knižníc počas celého Týždňa slovenských knižníc 2014.

Veľa úspechov a nekonvenčných nápadov (nielen) v Týždni slovenských knižníc 2014 všetkým knižniciam na Slovensku želajú

PhDr. Daniela Džuganová, predsedníčka SAK
Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka SSKK


Copyright © 2011 – 2017 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny