Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Radvanský jarmok Banská Bystrica 2018 - 361. ročník

Radvanský jarmok Banská Bystrica 2018 - 361. ročník
Termín: 06.09.2018 - 09.09.2018
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Banská Bystrica (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.banskabystrica.sk
www.youtube.com/watch?v=4vTnHKPQvak&t=20s
www.youtube.com/watch?v=UmfjcHIRTE8
Ďalšie informácie: Tel.:+421 800 14 15 14, Mail:info@banskabystrica.sk

Popis

Radvanský jarmok Banská Bystrica 2018 - 361. ročník

Radvanský jarmok bol jeden z najznámejších a najväčších v celom Hornom Uhorsku. Pôvodne sa konal v mestečku Radvaň neďaleko Banskej Bystrici. Najucelenejší a najkrajší opis Radvanského jarmoku nám zanechal vo svojich spomienkach na detstvo spisovateľ Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský.

Popisuje, ako prichádzali jarmočníci z Novohradu, Hontu, Podpoľania aj z ďalekých „dolných zemí” a nosili svoje výrobky – hrnčiarske, garbiarske, tkáčske, syrárske a rezbárske.

Radvanský jarmok sa odlišoval od iných jarmokov na území Slovenska ťapnutím dievčat po zadku drevenou vareškou. Dodnes sa zachoval zvyk kúpiť si na jarmoku varešku a okoloidúce dievčatá ťapnúť po zadku. Prečo práve tento zvyk charakterizoval Radvanský jarmok, žiaľ ani dnes historici nevedia s istotou povedať, prečo práve varešky symbolizujú tento jarmok.

Ani 361. Radvanský jarmok 2018 nezostane svojej povesti nič dlžný. Mesto Banská Bystrica pripravuje pestrý kultúrny program, v spolupráci s viacerými inštitúciami aj špecializované výstavy a organizuje tiež stále sa rozširujúci trh ľudových remesiel. Ten sa prvýkrát rozšíril aj do Lazovnej ulice.

Copyright © 2011 – 2018 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny