Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Zlatomoravecký jarmok 2018

Zlatomoravecký jarmok 2018
Termín: 28.09.2018 - 29.09.2018
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Zlaté Moravce (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.zlatemoravce.eu

Popis

Zlatomoravecký jarmok 2018

Mesto Zlaté Moravce oznamuje záujemcom o predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na príležitostných trhoch v meste Zlaté Moravce, že Zlatomoravecký jarmok 2018 sa uskutoční v dňoch 28.09.2018 (piatok od 9:00 hod. do 18:00 hod.) - 29.09.2018 (sobota od 8:00 hod. do 17:00 hod.) v centre mesta Zlaté Moravce (Námestie Andreja Hlinku, Župná ul., Ul. Janka Kráľa, Migazziho ul., Ul. Sama Chalúpku).

Copyright © 2011 – 2018 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny