Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre 2019

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre 2019
Termín: 31.08.2019 - 30.09.2019
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Nitra (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.nitra.eu/www/news/detail/list/0/1351
nitra.dnes24.sk/dni-europskeho-kulturneho-dedicstva-v-nitre-otvori-historicky-festival-program-339581

Popis

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre 2019

Ich cieľom je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.

Kráľovská Nitra
Pri príležitosti 771. výročia udelenia kráľovských výsad.
Dobové remeselné trhy, stredoveká kuchyňa, rytierske turnaje a ďalšie zaujímavé atrakcie.
Viac informácií www.stredovekedni.sk

1. 9.2019 o 19.00 h
Synagóga, ul. Pri Synagóge
Bruno Walter Symphony Orchestra, Jack Martin Händler/ dirigent
Slávnostný koncert pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry 2019.

1. 9. – 6. 10. 2019
Ponitrianske múzeum, Štefánikova 1
Všetky moje krajiny
Výstava, výber z krajinárskej tvorby manželov Michala a Daniely Helienek.

2. 9. o 18.00 h
Mestská športová hala Klokočina, Dolnočermánska 105
Hoj, vlasť moja
Benefičný koncert pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky.

2. – 30. 9. 2019 (pondelok-piatok) od 7.30 do 18.00 h
Krajská knižnica Karola Kmeťka, Fr. Mojtu 18
Dejiny nášho mesta v knihách
Výstava kníh o histórii a súčasnosti Nitry.

3. – 30. 9. 2019 (pondelok-piatok) od 10.00 do 17.00 h
Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3, www.kosnr.sk
Kultúrne dedičstvo nášho regiónu
Výstava tradičných odevných súčastí regiónu Ponitrie a Podzoborie.

3. – 30. 9. 2019 (pondelok - piatok) od 10.00 do 17.00 h
Galéria po schodoch v Krajskom osvetovom stredisku, Fatranská 3
Krásy katedrály
Výstava fotografií Jána Macáka, AZSF, ktoré vznikli počas reštaurovania Katedrály sv. Emeráma v Nitre.

6. 9. od 9.00 do 17.00 h
Galéria po schodoch v Krajskom osvetovom stredisku, Fatranská 3
K prameňom tradícií
Tanečné tvorivé dielne pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov.

7. 9. od 10.00 do 18.00 h
8. 9. od 10.30 do 18.00 h
Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, Fr. Mojtu 10
Dni otvorených dverí
Komentovaná prehliadka areálu reformovanej cirkvi kalvínskej v Nitre. DOD sú spojené s výstavou činnosti tunajšieho cirkevného zboru a jeho dejín ako aj pamiatkovej obnovy fasád farskej budovy.

11. 9. 2019 o 10.00 h
Krajská knižnica Karola Kmeťka – spoločenská miestnosť, Fr. Mojtu 18
Vojnové pomníky v Nitre
Odborná prednáška zaujímavým spôsobom zmapuje lokality mesta Nitry, na ktorých sa nachádzajú vojnové pomníky - nemí svedkovia hrôz a utrpenia ľudí počas I. a II. sv. vojny.
12. 9. – 27. 9. 2019 od 10.00 do 17.00 h (v pracovných dňoch okrem utorka)
Veľká výstavná sála Krajského osvetového strediska, Fatranská 3
Pohľady do umenia
Výstava výtvarných diel zo 7. ročníka medzinárodného sympózia neprofesionálnych výtvarníkov s podtitulom Uhol pohľadu.

14. 9. o 18.00 h
Nitriansky hrad, Katedrála sv. Emeráma
MUSICA CORDIS – Hudbou k srdcu
Koncert, ktorý je súčasťou cyklu hudobných stretnutí na najvýznamnejších pútnických miestach v rámci Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda.
Účinkujú: Slovácký komorní ochestr, Gustáv Beláček, The Gospel Familie

19. 9. o 17.00 h
Židovský cintorín v Nitre
Zachor – Pamätaj!
Komentovaná prehliadka židovského cintorína v Nitre. Sprevádza členka Židovskej náboženskej obce v Nitre.

20. 9. o 8.30 h
Štátny archív, Novozámocká 273, Ivanka pri Nitre
Deň otvorených dverí
Program pre deti, prehliadka priestorov archívu, archívnych depotov, výstava dokumentov, konzultačná činnosť.

21. 9. od 15.00 do 20.00 h
Slovenské poľnohospodárske múzeum – Skanzen, Dlhá 92
Podvečer v múzeu – Zážitok z umenia
„Hádankárske hry“ v objektoch skanzenu, výstavka umeleckých plastík zo zbierkového fondu SPM, jazda nitrianskou parnou železnicou.
Vstupné 4 €.

22. 9. o 13.00 h
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária
Slávenie sviatku Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku a očami misionára v Brazílii
Prednášky.

24. 9. o 17.00 h
Synagóga, ul. Pri Synagóge
Cestami ponad horizont/ vernisáž
Prírodniny z Izraela zakomponované do výtvarných diel a objektov, fotografie z ciest slovenských, európskych a svetových pamiatok UNESCO.
Beáta Krasňanská / výtvarná tvorba
Peter Chmela / fotografická tvorba
Výstava potrvá do 24. októbra.

24. 9. od 9.00 h
Študentský domov Antona Bernoláka - kongresová sála, Tr. A. Hlinku 38
VIA MAGNA – MAGNA VIA / Cesta veľká
Celoslovenská konferencia k 20. výročiu založenia Združenia Via Magna, angažujúceho sa v oblasti propagácie kultúrneho dedičstva.

25. – 26. 9.; 30. 9. o 10.00 h (predstavenia pre školy)
26. 9. o 18.30 h (predstavenie pre verejnosť)
Staré divadlo Karola Spišáka, ul. 7. pešieho pluku
divadelné predstavenie TRÓJA

26. 9. o 14.00 h
Aula SPU, Tr. A. Hlinku 2
Architektonické hodnoty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Odborná prednáška s prezentáciou objektov SPU v Nitre, ktoré majú významné architektonické hodnoty a komentovaná prehliadka Komplexu univerzity architektov Ing. Arch. Vladimíra Dedečka.

28. 9. o 14.30 h
Zoborský kláštor, Kláštorská 134
Komentovaná prehliadka kláštora na Zobore – eremitka – virtuálna prehliadka
Turistický vláčik jazdí po zoborskom okruhu až ku kláštoru z nástupišťa Svätoplukovo námestie o 10.00 a o 14.00 h.
o 16.00 h Dožinky očami detí, lúčne hry, spevy a tance /scénické pásma
Vystúpenie folklórneho súboru „Zbežanček“ pod vedením Anny Jankovičovej.

28. 9. o 19.30 h
Funkcionalistická vila Kollmannovcov, Kmeťkova 22
Tanečný duet GIANNY GRÜNIG (Švajčiarsko) & ROBERTY LEGROS ŠTĚPÁNKOVEJ (SR) From Behind Horizons, Indigo
Unikátne tanečné predstavenie, ktorým umelkyne v tanci spracúvajú architektúru výnimočného nedivadelného priestoru.
Pre obmedzenú kapacitu 12 osôb/1 vystúpenie je potrebné sa vopred nahlásiť na: robi.stepankova@gmail.com alebo telefonicky +421 908 769 096
Vstupné: 10 €

29. 9. o 17.00 h
Gotická priekopa Nitrianskeho hradu
MAESTRO NITRIENSIS
Koncert venovaný tvorbe a životu Jozefa Rosinského a Bartolomeja Urbanca . Účinkujú žiaci, pedagógovia školy a hostia ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies