Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

O najchutnejšiu haruľu Valaskej 2014 - 8. ročník

O najchutnejšiu haruľu Valaskej 2014 - 8. ročník
Termín: 20.09.2014
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Valaská (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.valaska.sk

Popis

O najchutnejšiu haruľu Valaskej - 8. ročník

Počas súťažného dňa v pečení tradičného jedla bude prebiehať aj kultúrno-spoločenský program, atrakcie pre deti, občerstvenie.

Program je uvedený hore na plagáte!

Pravidlá a podmienky súťaže
1. Súťaže sa môžu zúčastniť 3-členné družstvá, ktoré si zvolia svojho kapitána a názov družstva.
2. Počas súťaže sú súťažiaci povinní dodržiavať bezpečnosť pri práci a hygienu.
3. Každé družstvo si zabezpečuje vlastný spotrebič, napr: elektrický, plynový, liehový – turistický, aby pracoval s tým, čo pozná.
Upozornenie: z technických dôvodov je nutné odskúšať si spotrebiče pred súťažou doma!!!
4. Družstvo si na prípravu zabezpečuje všetky pomôcky (škrabku, nôž, strúhadlo, panvicu misky, varechy, doštičky, utierky ...) podľa vlastných potrieb.
5. Na prípravu cesta súťažiaci dostanú 1 kg zemiakov (budú súčasťou štartovacieho balíčka). Družstvo môže použiť aj 1 kg vlastných zemiakov.
6. Štartovné – predstavujú všetky ostatné ingrediencie, ktoré si súťažiaci zabezpečujú sami podľa vlastných receptov.
7. V hlavnej kategórii sa oceňuje CHUŤ.
Porota vyhodnotí prvé 3 miesta. Súťažiaci majú právo vybrať si na ohodnotenie haruľu, ktorú sami uznajú za najlepšiu. Na veľkosti harule a počte kusov nezáleží. Vybraná haruľa bude predložená porote na pridelenom tanieri, nie na vlastnom. Tanier bude označený číslom, ktoré bude odlišné od štartovacieho čísla, aby sa dodržala anonymita pri hodnotení. K haruli nie je možné dokladať iné pochutiny (napr. mlieko, a pod.)!!!
8. Počas súťaže sa v súťažnom priestore môžu nachádzať len súťažiaci!!!

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies