Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné trhy 2019 Bratislava / Bratislava Christmas Markets

Vianočné trhy 2019 Bratislava / Bratislava Christmas Markets
Termín: 22.11.2019 - 22.12.2019
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Bratislava (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: bratislava.sk

Popis

Vianočné trhy 2019 Bratislava / Bratislava Christmas Markets

Predvianočný čas je v Bratislave neodmysliteľne spájaný s rozžiarenými ulicami, vianočnými stromčekmi či stánkami plnými dobrôt a remeselných výrobkov. Vitajte na bratislavských Vianočných trhoch!

Pre-Christmas time in Bratislava is inherently connected with glowing streets, Christmas trees and stands full of goodies and craft products. Welcome to the Bratislava Christmas Markets!

V dňoch 22. 11. – 22. 12.2019 od 10:00 do 22:00 hod.

Hlavné mesto spúšťa výberové konanie na prenájom stánkov počas Vianočných trhov 2019. Po prvýkrát sa záujemcovia môžu prihlásiť elektronicky a svoj sortiment môžu rozšíriť o novinky, ktoré pribudli do konceptu Vianočných trhov. Hlavným kritériom pri posudzovaní ponúkaných tovarov bude jeho kvalita, nie cena za prenájom stánku. Vianočné trhy sa tento roku budú konať od 22. novembra do 22. decembra 2019 v centre mesta.

Záujemcovia o predaj počas Vianočných trhov 2019 sa oddnes môžu prihlasovať. Po prvýkrát bude prihlasovanie cez elektronickú online prihlášku.

TERMINÁR
prihlasovanie: do 16.9.2019 17:00
verejné otváranie obálok: 19.9.2019 o 9:30 v č. dverí 107, Primaciálny palác
vyhlásenie výsledkov: najneskôr do 21.10.2019
podpis nájomných zmlúv: 6.-7.11.2019
odovzdávanie stánkov: 20.11.2019

Kontaktné osoby:
- Ing. Michaela Jakubiková, e-mail : michaela.jakubikova@bratislava.sk, 02/59 356 637
- JUDr. Zuzana Papová, e-mail : zuzana.papova@bratislava.sk, 02/59 365 138
- Ing. Zuzana Pintérová, e-mail : zuzana.pinterova@bratislava.sk, 02/59 365 619

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny