Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

III. Fisolový festival Moldava nad Bodvou 2014

III. Fisolový festival Moldava nad Bodvou 2014
Termín: 06.09.2014
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Moldava nad Bodvou (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kulturamoldava.sk
www.folklorfest.sk/index.php?page=detail&podujatie=2353-fyzulnacka-pezinok-2014-11-rocnik
www.folklorfest.sk/index.php?page=detail&podujatie=115-fizolnovy-den-7-rocnik

Popis

III. Fisolový festival kolo Bodvy - Moldava nad Bodvou 2014 - 3. ročník


3. FISOLOVÝ FESTIVAL KOLO BODVY
Dátum: 6. september 2014 (sobota)
Miesto: Hlavná 58, Amfeteáter za budovou MsKS, Moldava nad Bodvou
Začiatok súťaže: 14.00 hod.


Podmienky:

Do súťaže sa môžu prihlásiť fyzické osoby, inštitúcie, komunity, kamaráti, civilné organizácie, kultúrne skupiny a to osobne v kancelárii MsKS, alebo telefonicky na tel.č.: 0905 943 825, v prípade e- mailom: kultura@moldava.sk,

Uzávierka prihlášok: 4. september 2014

Základná potravina je FAZUĽA, HRACH a k nim príbuzné strukoviny – aj v podobe prívarku.
K príprave pokrmov sú potrebné základné potraviny, ingrediencie, pomôcky (kotlík, veľký kotol, umelé taniere, lyžice, poháre, stan), ktoré si zabezpečuje každý súťažiaci sám. Varenie sa vykonáva z bezpečnostných dôvodov drevom, ktoré zabezpečí MsKS, taktiež aj stoly, stoličky (podľa potreby). Skupina môže pripraviť aj viac druhov pokrmov, ale iba jeden pokrm sa odovzdá odbornej porote, ktorá pozostáva z 3 členov.
Prihlásení súťažiaci môžu variť pokrm svojej skupine, kamarátom, príbuzným, známym, ktorých pozvú na túto súťaž ( resp. na celé podujatie). Respektíve za 1€ môžu svoj pokrm ponúknuť aj verejnosti (vynaložené náklady za suroviny sa tak vrátia späť)
Každý súťažiaci môže propagovať svoju organizáciu, inštitúciu, skupinu, propagačné letáčiky, poprípade vlastnoručne vyrobené výrobky, ktoré môže ponúknuť a predstaviť verejnosti. Ďalšia komisia bude klásť dôraz aj na oblečenie súťažiacich, nápaditú výzdobu stanu. Tieto zložky budú tiež ocenené.
Vyhodnotenie súťaže bude o 17.00 hod.
Pripravené pokrmy bude hodnotiť odborná porota. Pokrmy, ktoré pôjdu na hodnotenie musia byť hotové najneskôr do 16.45 hod, ináč budú vyradené zo súťaže.
Súťažiaci sa starajú o čistotu miesta, dodržujú požiarnu bezpečnosť a zodpovedajú za vzniknuté škody.

Na účastníkov podujatia čakajú hodnotné ceny!

V prípade nepriaznivého počasia sa súťaž uskutoční, len v prípade silného vetra bude súťaž zrušená.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny