Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Timravina studnička Lučenec 2019 - XXIII. ročník súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy

Timravina studnička Lučenec 2019 - XXIII. ročník súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy
Termín: 15.11.2019
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Lučenec (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.lucenec.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=225048

Popis

Timravina studnička Lučenec 2019 - XXIII. ročník súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy

Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Lučenec Organizátori: Mestský úrad - oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Regionálne osvetové strediská v SR, CVČ

Harmonogram podujatia : 15. novembra 2019 /piatok / :

09.00 – 10.00 hod. - prezentácia v budove MsÚ 10.00 - 10.15 hod. - prijatie účastníkov súťaže v obradnej sieni, otvorenie súťaže 10.20 – 13.00 hod. - priebeh súťaže - Divadlo B.S.Timravy 13.00 – 13.30 hod. - rozborový seminár pre recitátorov 14.00 - 15.00 hod. - slávnostné vyhlásenie výsledkov 15.00 – 16.00 hod. - recepcia
Termín: október - november 2019 Poslanie a cieľ súťaže: Viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast nielen recitátorov, ale aj záujemcov o túto činnosť, prostredníctvom odborných seminárov sprostredkovávať najnovšie poznatky z oblasti umeleckého prednesu, objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov.

Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej – Timravy (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies