Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

29. Vianočný trh Spišská Nová Ves 2019

29. Vianočný trh Spišská Nová Ves 2019
Termín: 13.12.2019 - 15.12.2019
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Spišská Nová Ves (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.spisskanovaves.eu

Popis

29. Vianočný trh Spišská Nová Ves 2019

Názov akcie: 29. Vianočný trh

Termín konania: 13. - 15. december 2019
(piatok - nedeľa)
Usporiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves

Kontakty: Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 70 Spišská Nová Ves


T.: 053/415 21 27
E-mail: brigita.sopkova(at)mestosnv.sk

Trhové miesta: Spišská Nová Ves - Letná ulica
(cestná komunikácia a pešia zóna - ďalej len
"trhové miesto")

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny