Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Mikulášsky jarmok - ADVENT 2019 Omšenie

Mikulášsky jarmok - ADVENT 2019 Omšenie
Termín: 07.12.2019
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Omšenie (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.omsenie.sk

Popis

Mikulášsky jarmok - ADVENT 2019 Omšenie

V každú adventnú nedeľu bude na adventnom venci zapálená 1 adventná svieca. Súčasne je pripravený krátky kultúrny program, aby sme sa spoločne priblížili k najkrajším sviatkom v roku!

1. adventná nedeľa: 1.12. o 14:30 hod

Chrámový koncert SZUŠ v Omšení. 1. sviečku zapáli a veniec požehná dekan Mgr. Miroslav Lysičan.

2. adventná nedeľa: 7.12.2019 ( sobota) o13.00 hod.

Mikulášsky jarmok, o 14,00 h. príchod Mikuláša na Omšenské námestie, 2. sviečku zapáli Mikuláš, o 15,00 h. FS senior VRŠATEC, od 13,00 – 17,00 h. Detská reštaurácia OZ Poza školu - spoločenská miestnosť

3.adventná nedeľa: 15.12.2019 o15.30 hod.

Zapálenie tretej adventnej sviečky a Nesieme vám noviny, počúvajte... folklórny program v spoločenskej miestnosti OD, účinkovať bude FSk Žihlavní a FSk DOLINA

4. adventná nedeľa: 22.12.2019

Skauti prinesú „BETLEHEMSKÉ SVETLO“ a zapália poslednú sviecu na spoločnom adventnom venci.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny