Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Súsedské vianočné trhy v Jablonovom 2019

Súsedské vianočné trhy v Jablonovom 2019
Termín: 07.12.2019
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Jablonové (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.obecjablonove.sk

Popis

Súsedské vianočné trhy v Jablonovom 2019

Viac informá cií je hore na plagáte.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny