Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Ostatki - Fašiangy 2020 Krempachy

Ostatki - Fašiangy 2020 Krempachy
Termín: 08.02.2020 - 09.02.2020
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Krempachy (Zahraničie - Poľsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: tsp.org.pl

Popis

Ostatki - Fašiangy 2020 Krempachy

Združenie Slovákov v Poľsku vás pozýva na horeuvedené podujatie.

8. februára (sobota) 2020
Kultúrne centrum v Krempachoch, 18.00 hod.

• vystúpenia sólistov, inštrumentalistov a folklórnych skupín zo Spiša

• vystúpenie ľudovej skupiny zo Slovenska Sliačanka z Liptovského Sliačov

9. februára (nedeľa)
Kultúrne centrum v Krempachoch, 14.00 hod.

Obec Krempachy
Krempachy (poľ. Krempachy, maď. Bélakorompa) sú dedinou na Spiši. Pôvodne obec takmer výlučne osídlená slovenským etnikom (súčasť Uhorska, v rokoch 1939 - 1945 patrila Slovensku) bola roku 1945 anektovaná Poľskom (dokopy 13 spišských a 12 oravských obcí). Nachádza sa v jeho južnej časti pri hranici so Slovenskom. Zdroj: Wikipedia (https://sk.wikipedia.org/wiki/Krempachy)

• vystúpenie ľudovej skupiny zo Slovenska Sliačanka z Liptovského Sliačov

• vystúpenia poľských folklórnych skupín zo Spiša a Oravy

• vystúpenia sólistov, inštrumentalistov a folklórnych skupín z Oravy

PRAVIDLÁ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY „OSTATKI – FAŠIANGY 2020“,

ktoré sa uskutočnia v dňoch 08. – 09. februára 2019

v Kultúrnom dome v Krempachoch na Spiši

Prehliadka „OSTATKI – FAŠIANGY 2020“ je podujatím organizovaným Spolkom Slovákov v Poľsku pre slovenskú menšinu žijúcu na Spiši a na Orave, ktorej cieľom je udržiavanie slovenského národného povedomia v krajanskom prostredí. Je organizovaná pre všetkých tých záujemcov, ktorí svojím amatérskym ľudovým prejavom: sólovým spevom, hrou na hudobnom nástroji, účinkovaním v súbore alebo kapele chcú ostatných zabaviť a rozveseliť. Veľmi dôležitou vecou je taktiež starostlivosť o to, aby tradičná ľudová slovesnosť a ľudové zvyky, ktoré sú na spišskom Zamagurí a na hornej Orave naďalej živé, nezanikli. Je to hlavné poslanie prehliadky „OSTATKI – FAŠIANGY 2020“.

Je nevyhnutné, aby jednotlivé súbory svoje vystúpenia pripravili v dĺžke maximálne do 15 min. a aby boli tieto vystúpenia predvedené zaujímavo, pekne a s úsmevom. Zároveň je potrebné, aby ste všetkým zdôraznili, že je to prehliadka slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na Spiši a Orave. Kartu účastníka prosíme vyplniť a zaslať na našu adresu, prípadne nám svoju účasť oznámiť telefonicky alebo e-mailom. Všetkých sólistov prosíme, aby vhodne vybrali dve prezentované piesne, z ktorých minimálne jedna musí byť v slovenčine.

Kartu účastníka a súťažný poriadok nájdete aj na našej webovej stránke: www.tsp.org.pl.

Presne vyplnenú Kartu účastníka posielajte do 30. 1. 2019 na adresu: ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków, telefonicky oznámte na: 12 632 66 04, 12 634 11 27 alebo na e-mailovú adresu: zg@tsp.org.pl s heslom „Karta účastníka - Fašiangy“.

I. Pravidlá prehliadky:

Súťažná prehliadka prebieha v dvoch vekových skupinách: deti do 15 rokov a dospelí v nasledujúcich kategóriách:

1. Sóloví speváci – bez hudobného doprovodu, čas vystúpenia do 5 min.

2. Spevácke skupiny (2-6 osôb) – bez hudobného doprovodu čas vystúpenia do 5 min.

3. Sóloví inštrumentalisti čas vystúpenia do 5 min.

4. Ľudové kapely (2-6 osôb) čas vystúpenia do 10 min.

5. Folklórne súbory (detské a mládežnícke; dospelé); čas vystúpenia do 15 min.

II. Požiadavky k repertoáru:

Súťažiaci sa predstavia dvoma piesňami, z ktorých jedna musí byť v slovenčine. Piesne by mali byť tematicky spojené s fašiangovým obdobím, mali by mať zábavný charakter a veselú pointu.

III. Hodnotenie:

Porota bude pri vystúpení hodnotiť:

· správnu interpretáciu piesní a skladieb

· používanie jazyka (slovenčiny; miestneho nárečia)

· vhodný výber piesní

· primerané oblečenie

· dodržanie počtu prezentovaných piesní a skladieb a časového rámca

· pri folklórnych súboroch – tanečnú, spevácku a hudobnú zložku (živá hudba)

· nadviazanie kontaktu s publikom

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: každý účastník môže podať len jednu prihlášku (nemôže sa na scéne objaviť viacnásobne) a povinne musí vyplniť Kartu účastníka prehliadky.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny