Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Ples vinárov Hlohovec 2020 - 10 .ročník

Ples vinárov Hlohovec 2020 - 10 .ročník
Termín: 07.02.2020 - 08.02.2020
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Hlohovec - Stará hora (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.vinoteka-vinaren.sk
www.jaster-hlohovec.sk

Popis

Ples vinárov Hlohovec 2020 - 10 .ročník

Hlohovecko - Šintavská oblasť
Termín: 07.02.2020

Miesto: Hlohovec, Viecha Jašter na Starej hore

Organizátor: Cech vinárov Hlohovecka

Kontakt: predseda - Pavol Tutura: 0903 473 379, 033 7424862

E-mail: tutura.pavol@gmail.com

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny