Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Fašiangy a zabíjačka v Horenickej Hôrke 2020 Lednické Rovne

Fašiangy a zabíjačka v Horenickej Hôrke 2020 Lednické Rovne
Termín: 22.02.2020 - 23.02.2020
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE | VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Lednické Rovne - Horenická Hôrka (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.lednickerovne.sk

Popis

Fašiangy a zabíjačka v Horenickej Hôrke 2020

Usporiadateľ: DHZ Horenická Hôrka

V dňoch 22. 2. o 8:00 – 23. 2. o 4:00

Horenická Hôrka

Dobrovoľný hasičský zbor Horenická Hôrka v spolupráci s Obecným úradom Lednické Rovne Vás všetkých srdečne pozývajú na oslavy fašiangov v Horenickej Hôrke.

(08:00) Deň odštartujeme tradičným sprievodom masiek po obci. Plánovaná trasa sprievodu: Horenická • Púchovská cesta • Cintorínska • Hostinec u Vierky • Horenická • Hôrčanská • U Duba • Kolónia • Púchovská cesta • Družstevná • Pod brehom

(10:00) Neskôr si budete môcť pri hasičskej zbrojnici pochutnať na zabíjačkových špecialitách. Do spevu a tanca bude hrať Country Duo Bencroft.

(20:00) Fašiangy vyvrcholia zábavou pri živej hudbe (kultúrny dom), spojenou s bohatou tombolou. O zábavu sa bude starať hudobné Duo Demo.

Pre tých, ktorí to majú do Horenickej Hôrky ďalej, sú prirpavené Fašiangové rozvozy návštevníkov z Lednických Rovní a Medného nasledovne:

10:00 a 11:00 - Súhradka pri reštaurácií Michelle
10:05 a 11:05 - Pri kostole sv. Michala
10:10 a 11:10 - Autobusové nástupište Lednické Rovne
10:30 a 11:30 - Kultúrny dom Medné

---

Srdečne Vás pozývajú hasiči z Horenickej Hôrky a Obecný úrad Lednické Rovne.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny