Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Jurajský jarmok Hontianske Nemce 2020

Jurajský jarmok Hontianske Nemce 2020
Termín: 25.04.2020
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Hontianske Nemce (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: hontianske nemce.sk

Popis

Tradičný jarmok kde si zakúpiť odevy,obuv, bytové doplnky, výrobky remeselníkov, priesady, hydinu atď.
Dobrá jarmočná atmosféra.

V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedeného jarmoku, je povinný prihlášku včas a správne vyplnenú poslať spolu so všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona, a to na najneskôr do 10.04. príslušného roku.

Adresa na zasielanie prihlášok: Obec Hontianske Nemce,
962 65 Hontianske Nemce 500
Kontakt:
tel.: +421 45/5591610, 0911942149
mail: matrika@hontianskenemce.sk

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny