Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Štaffova ostroha 2020 Bratislava - 28. ročník

Štaffova ostroha 2020 Bratislava - 28. ročník
Termín: 28.04.2020
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Bratislava (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.nocka.sk/wp-content/uploads/2018/09/%C5%A0affova-ostroha-2020_propoz%C3%ADcie.pdf
www.moska.sk/podujatia/saffova-ostroha-2020/

Popis

Štaffova ostroha 2020 Bratislava - 28. ročník

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže tanečníkov v ľudovom tanci spojený s tanečným workshopom s Jánom Michalíkom.

V rámci Bratislavského samosprávneho kraja sa 28. apríla 2020 v priestoroch V – klubu Národného osvetového centra v Bratislave, Nám SNP 12 uskutoční krajská súťaž prehliadka sólo tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2020_propozície .Do podujatia sa môžu zapojiť všetci neprofesionálni tanečníci ľudového tanca s trvalým bydliskom, alebo pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji. Súťaží sa v zmysle propozícií celoštátneho kola súťaže Šaffova ostroha a nájdete ich na www.nocka.sk a www.moska.sk

Do krajského kola súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/saffova-ostroha/, v časti „Chcem sa prihlásiť“.

Súčasťou podujatia bude tanečný workshop vedený Mgr. Jánom Michálikom pre súťažiacich i divákov a rozborový seminár pre súťažiacich s odbornou porotou . Podujatie je verejné, vstup je voľný a Vy – milovníci ľudového tanca a folklóru , ste naň srdečne pozvaní.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha sa koná každoročne v hornozemplínskej obci Dlhé Klčovo, rodisku vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu. Podujatie nadviazalo na súťaž sólistov tanečníkov vo Východnej, ktorá sa konala v rozličnej periodicite od roku 1965. Šaffova ostroha sa skutočňuje od roku 1993, pôvodne ako regionálna, od roku 1997 ako celoštátna súťaž. Tanečníci a tanečníčky interpretujú voliteľné i určené tanečné typy v troch kategóriách: interpretácia tanca podľa nositeľov tanečných tradícií, interpretácia regionálnej tanečnej tradície a interpreti od 10 do 16 rokov. Súčasťou podujatia je tiež nesúťažná prezentácia nositeľov tanečných tradícií. Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentov v oblasti ľudového tanca, podnecovať interpretov a tanečných pedagógov k vyhľadávaniu a poznávaniu tradičného tanečného materiálu, ako aj k osvojeniu si ľudového tanca a jeho zákonitostí, a tiež inšpirovať interpretov k tvorivej a kvalitnej interpretácii ľudového tanca. Súťaž tak prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies