Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

15th International Children Festival at Aquarium of Pacific Long Beach 2020 - CANCELED !!!

15th International Children Festival at Aquarium of Pacific Long Beach 2020 - CANCELED !!!
Termín: 28.03.2020 - 29.03.2020
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Los Angeles - Long Beach, California, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.aquariumofpacific.org/events/info/international_childrens_festival/

Popis

15th International Children Festival at Aquarium of Pacific Long Beach 2020 - CANCELED -ZRUŠENÉ

DATES
* SATURDAY, MAR 28, 2020
9:00 AM–5:00 PM
* SUNDAY, MAR 29, 2020
9:00 AM–5:00 PM

The Aquarium of the Pacific’s fifteenth annual International Children’s Festival is a special festival for kids.

Celebrating the amazing talents of children of many cultures, this festival features West African, Mexican, Pacific Islander, Cambodian, Chinese, Korean, Japanese, Persian, Irish, Slovak, and Czech dance performances.

Enjoy performances by a children’s choir and martial arts demonstrations. Kids of all ages can participate in an international percussion circle, Japanese origami, Native American crafts, and Pacific Islander traditional children’s games.

The Aquarium will also honor a local youth with its annual Young Hero Award in recognition of his or her efforts to make our planet a better place.
**********************************************************
Akvárium 15. výročie medzinárodného detského festivalu v Tichomorí je špeciálny festival pre deti.

Akvárium pätnásteho výročia medzinárodného detského festivalu v Tichomorí je špeciálny festival pre deti. Tento festival, ktorý oslavuje úžasné talenty detí mnohých kultúr, predstavuje západoafrické, mexické, tichomorské ostrovany, kambodžské, čínske, kórejské, japonské, perzské, írske, slovenské a české tanečné vystúpenia.

Vychutnajte si vystúpenia detského speváckeho zboru a ukážky bojových umení. Deti všetkých vekových skupín sa môžu zúčastniť medzinárodného bicieho kruhu, japonskej origami, indiánskych remesiel a tradičných detských hier pre tichomorský ostrov.

Akvárium tiež ocení miestnu mládež výročnou cenou Young Hero Award za uznanie za úsilie, ktoré urobí z našej planéty lepšie miesto.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny