Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

ZRUŠENÉ - - - Keltský Telegraf Púchov 2020 - 8. ročník

ZRUŠENÉ - - - Keltský Telegraf Púchov 2020 - 8. ročník
Termín: 21.03.2020
Téma: RôZNE +++ | TURISTIKA a CYKLISTIKA
Miesto konania: Púchov a okolie (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/events/506259456950949/
www.keltskytelegraf.cz/mapa-keltskeho-telegrafu
www.youtube.com/watch?v=SqOhUwMpboY

Popis

Keltský Telegraf Púchov 2020 - 8. ročník

Usporiadateľ: MŔTVA KOSŤ a Strážovská stopa

Sobota 21. marca 2020 o 19:30 – 23:30 hod.

Pokúsme sa pomocou signálu spojiť ľudí na rôznych miestach ako to robili Kelti.

KEDY: 21.3.2020 o 19:30

KDE: vrcholy kopcov v okolí Púchova

O čo ide: Po vzore spoza rieky Moravy sme sa pred ôsmimi rokmi rozhodli aj my zorganizovať symbolické podujatie s názvom Keltský telegraf. Myšlienka akcie je jednoduchá: podávať si signál z jedného vrcholu na druhý pomocou ohňa či svetlíc.

Ideovo tak chceme nadviazať na prastarý spôsob komunikácie, ktorými sa (nie len) Kelti medzi sebou dorozumievali a oznamovali tak prichádzajúce nebezpečenstvo. Na území Slovenska už ôsmy rok MŔTVA KOSŤ organizuje toto podujatie a voľne sa tak zapájame do českého úspešného projektu Keltský telegraf, ktorý takýmto spôsobom spája východný koniec územia ČR so západným.

Aj náš ôsmy ročník telegrafu je spojený s jarnou rovnodennosťou a chceme si takýmto spôsobom zaspomínať na toto etnikum, ktoré výrazne ovplyvnilo celú Európu vrátane nášho Púchovského regiónu kde po splynutí s kmeňmi Kotínov vytvorili unikátnu Púchovskú kultúru. Keltský telegraf symbolizuje spojenie prítomnosti s minulosťou, človeka s prírodou a ľudí navzájom.

Na každom kopci/stanovišti si „posádky“ zabezpečujú program sami a zväčša sa jedná o posedenie pri vatre. OZ MŔTVA KOSŤ zabezpečuje každoročne na stanovisku „púchovská skala“ vlastný program s hudbou, kormou a gulášom. Rovnako OZ Strážovská stopa pripravuje program na "Rášove".

Na PÚCHOVSKEJ SKALE vás čaká:
*korma (nápoj)
*hudba
*vatra
*posedenie pri ohni až do rána
*keltský rituál SUMBEL
*telegrafovanie (svetlica a zapálenie signalizačnej vatry)

Chcete sa zapojiť?

Pomôžte nám rozšíriť sieť Keltského telegrafu na území Slovenska. Stanete sa aktívnym signalizátorom, ktorý bude mať na starosti prijímanie a odosielanie signálu pomocou svetlíc alebo ohňa. Signalizátor nemusí byť sám, môžu byť viacerí.

Zaregistrujte svoje stanovisko na https://www.keltskytelegraf.cz/registrovat alebo nám napíšte na info@mrtvakost.sk

Navrhované neobsadené stanovištia (máte záujem? napíšte nám)
* Hviezda
* Keblie
* lúka medzi Keblím a Streženiciami
* lúka nad Novými Nosicami

HARMONOGRAM (zverejníme čoskoro)
* rozhľadňa Dohňany
*PÚCHOVSKÁ SKALA:
*Štepnica:
*Rašov:
*Holíš:

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies