Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Tradičný Levický jarmok 2020

Tradičný Levický jarmok 2020
Termín: 15.10.2020 - 18.10.2020
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Levice (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.levice.sk/levicky-jarmok.phtml?id5=16561

Popis

Tradičný Levický jarmok 2020

V dňoch 15.10.2020 - 18.10.2020, Levice

Mesto Levice oznamuje záujemcom o predaj na príležitostných trhoch v meste Levice, že príležitostný trh Tradičný Levický jarmok sa uskutoční v dňoch 15.10. – 18.10.2020.

Prihlášky na príležitostné trhy sú dostupné v priložených súboroch a je potrebné poslať ich originál podpísané poštou alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

Prihlášky na Tradičný Levický jarmok mesto prijíma do 19.07.2020 na adrese: MsÚ Levice, Nám. hrdinov 1, 934 32 Levice

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny