Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XXV. Zimný jarmok Vranov nad Topľou 2020

XXV. Zimný jarmok Vranov nad Topľou 2020
Termín: 09.12.2020 - 10.12.2020
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Vranov nad Topľou (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.vranov.sk

Popis

XXV. Zimný jarmok Vranov nad Topľou 2020

V dňoch 09. – 10. december 2020 (streda – štvrtok)

Adresa na zaslanie prihlášky

Poštou: Mestský úrad, Oddelenie podnikateľské, Dr.C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou
e-mail: anna.petrikova@vranov.sk
Kontakt: Ing. Anna Petríková, tel. 0907 998 028

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny