Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Prešovský trojičný jarmok 2020 - 21. ročník

Prešovský trojičný jarmok 2020 - 21. ročník
Termín: 04.06.2020 - 06.06.2020
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Prešov, (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.presov.sk

Popis

Prešovský trojičný jarmok 2020 - 21. ročník

Prešovský trojičný jarmok na pešej zóne v historickom centre mesta Prešov a ani tento rok nebude jarmok chýbať pri podujatí Dni mesta Prešov 2020.

Trvanie jarmoku od 4.6.2020 do 6.6.2020
Mesto Prešov a Park kultúry a oddychu už tradične v prvý júnový týždeň organizuje DNI MESTA PREŠOV , v rámci ktorých sa uskutoční Prešovský trojičný jarmok .

Žiadosti záujemcov o predaj tovaru na Prešovskom trojičnom jarmoku prijímame na adrese:
Park kultúry a oddychu, Hlavná 50, 080 01 Prešov s označením obálky: PTJ 2020, alebo mailom na
adrese pkomarketingpo@gmail.com do 9. 4.2020

V žiadosti je potrebné uviesť : Obchodné meno/meno a priezvisko/, kontaktnú adresu, IČO/DIČ, tel. kontakt, e-mail, predajný sortiment, rozmer predajného stánku. Uprednostňujeme záujemcov s remeselným tovarom a predvádzaním remesla.

Podmienka pri stánkoch s občerstvením: Účasť na Dňoch mesta Prešov od 1.6.2020 do 6.6.2020 a používanie ekologického riadu/ poháre, taniere,príbor/.

Organizátor si vyhradzuje právo výberu predajcov.
Žiadosti prijímame do 9.4.2020.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny