Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Regionálny gurmánsky deň Kokava nad Rimavicou 2020 - 7. ročník

Regionálny gurmánsky deň Kokava nad Rimavicou 2020 - 7. ročník
Termín: 03.10.2020
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Kokava nad Rimavicou (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.malohont.sk

Popis

Regionálny gurmánsky deň Kokava nad Rimavicou 2020 - 7. ročník

Mikroregión Sinec - Kokavsko a obec Kokava nad Rimavicou
Vás pozývajú na VII. ročník prezentácie varenia tradičných jedál REGIONÁLNY GURMÁNSKY DEŇ, ktorý sa uskutoční 3. októbra 2020 - sobota na námestí pred KD v Kokave nad Rimavicou.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny