Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Abovské folklórne slávnosti Eurofolk Rozhanovce 2020 - 52. ročník

Abovské folklórne slávnosti Eurofolk Rozhanovce 2020 - 52. ročník
Termín: 13.06.2020 - 14.06.2020
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Rozhanovce (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.muzeumtv.sk

Popis

Abovské folklórne slávnosti Eurofolk Rozhanovce 2020 - 52. ročník

Dňa 13.-14.6.2020

Miesto:Skároš - amfiteáter, Rozhanovce - amfiteáter
Organizátor: Kultúrne centrum Abova, Obec Rozhanovce, Obec Skároš

Abovské folklórne slávnosti sú festivalom tradičnej ľudovej kultúry regiónu Abov (Košický kraj). Festival je začlenený do medzinárodnej asociácie Euro Folk a svojim medzinárodným charakterom vytvárajú priestor na stretnutie rôznych národností, prispievajú tak k rozvíjaniu a oboznamovaniu sa s kultúrnym bohatstvom Slovenska a iných národov.

Festival prezentuje tradičné typy programov a programy v novom poňatí a prístupe ich tvorcov a účinkujúcich. Pre verejnosť (návštevníkov podujatia) sú počas festivalu pripravené aj sprievodné programy ako tvorivé dielne zamerané na osvojenie si tradičných remeselných zručností, výstava remeselnej výroby spojená s predvádzaním remesla, ochutnávka regionálnych špecialít, atrakcie pre deti ( divadelné predstavenie, jazda na koni, drevený kolotoč a i).

Súčasťou podujatia je sprievod účinkujúcich obcou – živá upútavka. Festival je zameraný na širokú laickú a odbornú verejnosť bez obmedzenia veku.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny