Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Folklórny festival Východná 2021 - 66. ročník

NOVÉ  - - - Folklórny festival Východná 2021 - 66. ročník
Termín: 30.06.2021 - 04.07.2021
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Východná (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.festivalvychodna.sk
www.youtube.com/watch?v=Yxqxa4-bTO4
www.youtube.com/watch?v=hShXoXyUgBM

Popis

Podujatie FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 2020 sa v pôvodne avizovanom termíne neuskutoční. Podujatie sa presúva na termín 30.6. – 4. júla 2021 (pôvodný termín 2.7. – 5.7.2020, neskôr avizovaný 28.8. - 30.8.2020 neplatí).

O festivale 2021
„Hudba a tanec z kotúčov“
Folklórny festival Východná 2021 bude mať vzhľadom na novú, po desaťročia nepoznanú situáciu aj novú formu: bude prebiehať v online priestore v kombinácii s televíznym/rozhlasovým vysielaním. Audiovizuálne a zvukové záznamy prejavov tradičnej kultúry majú už vyše storočnú tradíciu. Tvoria ich filmové diela, dokumentárne snímky a seriály, záznamy terénnych výskumov, ale aj záznamy programov folklórnych festivalov a súťaží.

Rok 2021 je rokom výročí niekoľkých takýchto diel a seriálov. V roku 1921 bol nakrútený prvý slovenský televízny film J. Siakeľa Jánošík. V roku 1951 sa začalo s prípravou seriálu dokumentačných záznamov ľudového tanca a hudby F. Poloczeka Slovenské ľudové tance. V rokoch 1965–1966 vznikal seriál Československej televízie Zem spieva, zaznamenávajúci tanečné, spevné a inštrumentálne prejavy z celého Slovenska. V roku 2001 vznikol prvý z desaťdielnej série záznamov tanečno-hudobnej tradície v rámci projektu NOC a ÚHV SAV Ľudové tance slovenských regiónov.

Záchranný výskum tanečných a hudobných tradícií je v súčasnosti predmetom viacerých dokumentačných projektov a systematicky sa realizujú záznamy programov folklórnych súťaží, festivalov a prehliadok.

Staršie filmové a zvukové nahrávky tradičných tanečných, hudobných, spevných, výtvarných, dramatických prejavov sú dnes pre pedagógov, choreografov, režisérov a scénografov obrazmi a odrazmi starého sveta. Sú materiálom nielen pre výskum, ale aj výučbu interpretov v prostredí folklórneho hnutia. Tvoria široké pole námetov a výrazových prostriedkov pre tvorcov javiskových diel.

A pre divákov sú často neznámym svetom inšpirácie toho, čo na scéne každoročných festivalov a premiér vidia v stvárnení mladých ľudí 21. storočia.

Verme, že pre nás všetkých v tomto zvláštnom období budú charizmatickým svedkom minulých čias, odrazom reality života našich predkov v lepších i horších časoch.

Tohtoročná Východná nám v rámci programov predstaví tento proces inšpirácie a využívania archívneho materiálu. Zároveň nás zoznámi s tradičnými prejavmi samotnej hornoliptovskej obce Východná, ktorej bohatá kultúra v živom mravenisku každoročného festivalu možno niekedy našim očiam uniká...

Folklórny festival Východná
je najstarším a najrozsiahlejším celoslovenským festivalom s medzinárodnou účasťou u nás a zároveň vrcholnou prehliadkou tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Medzi priemerne 1400 účinkujúcimi v desiatkach umeleckých autorských programov sa na tomto festivale každoročne prezentujú i víťazi celoštátnych súťažných prehliadok folklórnych skupín, súborov, detských súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov muzikantov i tanečníkov. Veľmi významná a účastníkmi vítaná je účasť ľudových remeselníkov, výrobcov a umelcov.

V ostatnom období je jednou z najzaujímavejších súčastí festivalu množstvo interaktívnych a zážitkových programov, akými sú tanečné, hudobné, spevácke workshopy, remeselné tvorivé dielne a programy pre deti. Folklórny festival Východná je prehliadkou výsledkov pravidelnej a systematickej práce mnohých inštitúcií, organizácií, združení i jednotlivcov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Počas rokov svojej existencie festival výrazne prispieval k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt našej klenotnice kultúry.

Festival sa uskutočňuje každoročne na prahu letnej turistickej sezóny v prvý júlový víkend v turisticky hojne navštevovanom prostredí v blízkosti Vysokých i Nízkych Tatier, v rázovitej a na ľudové tradície bohatej obci Východná.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies