Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Slavic Experience / Slovanská skúsenosť Minneapolis 2021

NOVÉ - - - Slavic Experience / Slovanská skúsenosť Minneapolis 2021
Termín: 07.08.2021 - 08.08.2021
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Minneapolis, Minnesota, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/events/183595322949860/

Popis

Slavic Experience / Slovanská skúsenosť Minneapolis 2021

Usporiadateľ: Slavic Experience

V dňoch 7. 8. 2021 o 10:00 - 8. 8. 2021 o 18:00 CDT

Severovýchodná Minneapolis
Minneapolis, Minnesota

Medzi obyvateľov slovanského dedičstva patria tí, ktorých rodiny kedysi emigrovali z krajín ako Poľsko, Ukrajina, Česko, Rusko, Slovensko, Bielorusko, Slovinsko, Macedónsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Čierna Hora a Srbsko, ako aj ďalšie východoeurópske národy.

Účelom a poslaním SLAVICKÝCH SKÚSENOSTÍ je vytvoriť vítaný priestor pre ľudí slovanského dedičstva na pripomenutie, oslavu a zdieľanie bohatstva a rozmanitosti slovanských tradícií a zvykov s väčšou komunitou miest Twin.

Naším cieľom je dosiahnuť to mnohými vzdelávacími a kultúrnymi spôsobmi a poskytnúť zábavný, bezplatný a pre rodiny s deťmi príjemný zážitok.

Tento neuveriteľný festival BRAND NEW sa uskutoční 7. a 8. augusta 2021 v otcovi Hennepin Bluff Park v NE Minneapolise! Páči sa mi, že táto stránka je teraz ako prvá, ktorá dostáva aktualizácie.

Predajcovia / vystavovatelia / účinkujúci / sponzori, e-mail info@SlavicExperience.com TERAZ sa dostanete na náš zoznam Partnerov udalostí. Časový rozvrh a podrobné informácie o udalosti už čoskoro na facebooku!
****************************************************************************
Slavic Experience 2021
Northeast Minneapolis

People of Slavic heritage include those whose families once emigrated from countries like Poland, Ukraine, Czech Republic, Russia, Slovakia, Belarus, Slovenia, Macedonia, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, and Serbia, as well as other Eastern European nations.
The purpose and mission of SLAVIC EXPERIENCE is to create a welcoming space for people of Slavic heritage to commemorate, celebrate, and share the richness and diversity of Slavic traditions and customs with the greater Twin Cities community.
It is our goal to accomplish this in a number of educationally and culturally significant ways, and to provide a fun, free, and family-friendly experience.
This incredible BRAND NEW festival will take place at Father Hennepin Bluff Park in NE Minneapolis on August 7th and 8th, 2021! Like this page now to be the first to get updates.
Vendors/Exhibitors/Performers/Sponsors, email info@SlavicExperience.com NOW to get on our Event Partners list. Schedules and detailed event info coming soon!

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny