Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Slovak Cultural Exhibitions / Výstavy slovenskej kultúry Canada

Slovak Cultural Exhibitions / Výstavy slovenskej kultúry Canada
Termín: 15.09.2013 - 08.12.2013
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Mississauga,Ontario ,Canada, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kanadskyslovak.ca

Popis

Slovak Cultural Exhibitions / Výstavy slovenskej kultúry

FUTUREPROJECTS/EVENTS Organized and Sponsored by Slovak Canadian Heritage Museum

- Sept. 15th. – “Concert of Heritage Cultures” Meadowvale Theatre, 6360 Montevideo Rd., Mississauga, On
- Sept. 17-Oct. 5 – the following takes Place on the site of the Bradley Museum, 1620 Orr Rd, Mississauga:
LESLIE LOG HOUSE - is transformed into a Čičmany Family log house with exhibits and demonstrations.
- Sept. 28 – Doors Open, features Slovak community and culture
- Sept. 29 – Cultural Days, feature Harvest Festivities “Dožinky"
- Nov.17th. - Erin Mills Shopping Centre - Display of Slovak Christmas Traditions and
- Dec. 8th – Bradley Museum, 1620 Orr Rd. Mississauga: Slovak Christmas Customs depicted in “Home for the Holidays”

MARK YOUR CALENDARS, - COME OUT JOIN US! AS WE PROMOTE SLOVAK AWARENESS IN MISSISSAUGA AND PEEL REGION.
Slovak Canadian Heritage Museum 55 Thornwood Dr., Mississuga L4Z 3J3

***********************************************************************************************************
Projekty / Akcie organizované a sponzorované Slovenským Kanadským múzeom dedičstva

- 15. septembra - "Koncert kultúrnych dedičstiev" v divadle Meadowvale, 6360 Montevideo Rd, Mississauga, Ontário.
- 17.septembra - 5. októbra - doleuvedené exhibície sa konajú v Bradley múzeu, 1620 Orr Rd, Mississauga:
LESLIE zrub - bude transformovaný na Čičmanský rodinný dom log s exponátmi a ukážkami.
- 28. septembra - deň otvorených dverí sa sústredí na Slovenskú komunitu a kultúru
- 29. septembra - Kultúrne dni, slávnosti majú Harvest "Dožinky"
- 17. novembra - Erin Mills Shopping Centre - Zobrazenie slovenských vianočných tradícií a
- 8. decembra - Bradley múzeum, 1620 Orr Rd. Mississauga predstaví vo "Sviatočnom dome" Slovenské Vianočné zvyky

Poznačte si do kalendára - príďte s nami zviditeľniť slovenské povedomie v Mississauga a v regióne Peel.
Slovenské Kanadské múzeum dedičstva, 55 Thornwood Dr, Mississuga L4Z 3J3

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies