Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Pražská maľba v Dome Českej a Slovenskej republiky-Balboa Park-Video a obrázky / Prague mural at House of Czech and Slovak Republic-Balboa Park-Video and pictures 2020 San Diego

NOVÉ - - - Pražská maľba v Dome Českej a Slovenskej republiky-Balboa Park-Video a obrázky / Prague mural at House of Czech and Slovak Republic-Balboa Park-Video and pictures 2020 San Diego
Termín: 05.08.2020 - 31.12.2020
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: San Diego, California, USA (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.youtube.com/watch?v=TJH9KKubxcg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2SvbuYH384O3BiBysnFkAbvDlhwxnoFFmDSX34fYIcSjHicSyZ7DX9Wgo

Popis

Pražská maľba v Dom Českej a Slovenskej republiky-Balboa Park-Video a obrázky / Prague mural at House of Czech and Slovak Republic-Balboa Park-Video and pictures 2020 San Diego

Dúfame, že sa vám všetkým darí dobre, pretože sme všetci videli, ako sa tento rok tento život výrazne zmenil. Sme radi, že môžeme zdieľať jednu dobrú správu!

Dom Českej a Slovenskej republiky v Balboa Parku (San Diego) má vo vnútri úplne novú nástennú maľbu o Prahe (Karlův most), ktorú namaľoval talentovaný slovenský umelec Stefan Talian. Pracoval na nástennej maľbe asi 3 týždne a jeho posledný dotyk štetcom sa uskutočnil vo štvrtok 30. júla 2020. Je tak krásny a úchvatný ....
Ešte stále nemôžeme byť otvorení pre verejnosť z dôvodu obmedzení Covid 19, ale aspoň pre túto chvíľu si ju môžete vychutnať na videu a obrázkoch v tomto e-maile.
Neskôr v tomto roku bude maľovaná aj nástenná maľba v Bratislave.

Zostaňte v bezpečí a dobre, ste v našich myšlienkach a modlitbách. Dúfame, že vás čoskoro privítame osobne!

S priateľským pozdravom,
Martina a Anka.
***********************************************************
Dear friends and families,

We hope you are all doing well, since we have all seen our lives changed drastically this year. We are happy to share one good news!

House of Czech and Slovak Republics in Balboa Park (San Diego) has brand new Prague (Karl's Bridge) mural inside, painted by talented Slovak artist Stefan Talian. He was working on the mural for about 3 weeks, and his final brush touch was done on Thursday, July 30, 2020. It is so beautiful and breathtaking....
We still cannot open to the public yet, due to Covid 19 restrictions, but at least for now, you can enjoy it on video and pictures in this email.
Later this year, Bratislava mural will be painted also.

Please, stay safe and well, you are in our thoughts and prayers. We really hope to welcome you in person soon!

Kind regards,
Martina and Anka.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny