Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Na Španiu Dolinu už prichádzajú Vianoce. . . 2020 - 15. ročník

Na Španiu Dolinu už prichádzajú Vianoce. . . 2020 - 15. ročník
Termín: 15.12.2020
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Špania Dolina (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.spaniadolina.sk

Popis

Na Španiu Dolinu už prichádzajú Vianoce. . . 2020 - 15.ročník

Tvorivé dielne - pečenie vianočných oblátok, výroba darčekov, vianočných ozdôb

Dátum konania: 5. 12. 2020 od 10:00 hod.

Miesto konania: Penzion Klopačka, Špania Dolina

Organizátor: OZ Zvyky a tradície, Obec Špania Dolina, SOS B. Bystrica

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny