Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Výstava peklo 2020 Martin

NOVÉ - - - Výstava peklo 2020 Martin
Termín: 17.10.2020 - 02.12.2020
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Martin (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.martin.sk

Popis

Výstava peklo 2020 Martin

Výstava pomenovaná podľa prvej časti Danteho Božskej komédie prepája tvorbu súčasného fotografa Petra Dobiša s originálnymi linorytmi Vincenta Hložníka.
- Kedy:
17.9.2020 - 2.12.2020
- Kde:
Turčianska galéria
Adresa:
Turčianska galéria
Daxnerova 665/2
036 01 Martin

Grafiky ako knižné ilustrácie vznikli v polovici 60. rokov minulého storočia k preloženej Božskej komédii vydanej Slovenským vydavateľstvom krásnej literatúry v Bratislave. Konfrontácia literárneho diela zo 14. storočia s grafickým cyklom a sériou súčasných fotografií otvára množstvo interpretačných hľadísk, cez ktoré môžeme nazerať na zastúpené témy dotýkajúce sa ľudskej existencie v tých najbiednejších podmienkach. Jednou z hlavných paralel medzi Danteho Peklom a fotografickým cyklom Petra Dobiša Lost Souls sa otvára umelecký postup, ktorým sa autor situuje priamo do deja a zostupuje do hĺbky témy. V prípade Danteho ide o zostupovanie rozprávača podsvetím v tvare lieviku až do jeho najhlbšieho bodu - posledného deviateho kruhu.

U Petra Dobiša to je osobná zainteresovanosť, preniknutie autora do komunít v prehliadaných okrajoch hlavného mesta a čiastočné prežívanie ich všedného života. Miesto klasickej dokumentárnej fotografie zachovávajúcej si odstup od zobrazovaného nadväzuje autor osobný kontakt mimo optiku fotoaparátu. Neprechádza okolo, stáva sa na istý čas súčasťou lievika periférie, v ktorom zdieľa individuálne osudy ľudí – drogovo závislých, prostitútok, alkoholikov... ocitajúcich sa stále hlbšie bez nádeje na normálny život. V oboch prípadoch ide o dialóg a hľadanie stratenej ľudskosti a jej hraničných prejavov.

U Danteho metaforicky, u Petra Dobiša sociálne zaangažovaným prístupom miestami približujúcim sa súčasným praktikám participatívneho umenia. Prostredníctvom osobného skúmania vzťahov vo vnútri komunity, ale aj individuálnych sociálnych pozícií voči ich okoliu – napríklad dobrovoľníkov prinášajúcich základnú materiálnu pomoc, odhaľuje skryté prežívanie v priestore odtrhnutom od zvyšku spoločnosti. Podľa slov samotného autora je dôležitým aspektom jeho tvorby zvyšovanie povedomia o tejto problematike a boj proti zbytočným predsudkom. Prostredníctvom dlhodobej fotografickej eseje tak podáva správu o prehliadanom výklenku spoločnosti, v ktorom nachádza aj v tých najkritickejších skupinách - užívateľov tvrdých drog úprimné a citlivé ľudské bytosti, ktoré si vedia pomáhať v každodenných situáciách. Práve v tomto duchu začína Dante svoje prvé verše Božskej komédie približujúc nám vlastnú alegóriu zlyhania spoločnosti, ktorej bol súčasťou. Surovosť reálneho sveta či jeho metafory v podobe pekla sa rovnako objavuje v spracovaní bohatého cyklu grafických ilustrácií Vincenta Hložníka, pre ktorého boli existenciálne témy charakteristickým aspektom jeho tvorby.

Vo vzťahu k Danteho Peklu tak mohol naplno rozvinúť jeho príznačný imaginatívno-expresívny rukopis približujúci sa princípom surrrealizmu. Rovnako aj v jeho prípade nejde len o ilustráciu v zmysle obrazového pochopenia a dotvorenia textu, ale o osobné zainteresovanie do témy vychádzajúce z vlastnej skúsenosti umelca generácie druhej svetovej vojny. Práve obdobie vojny ovplyvnilo námetovú a výrazovú stránku jeho tvorby, v ktorej sa zaoberal hĺbkou ľudskej existencie.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies