Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Slovanské hradisko na Veľkom vrchu 2020 Žilina

NOVÉ - - - Slovanské hradisko na Veľkom vrchu 2020 Žilina
Termín: 12.09.2020 - 30.11.2020
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Žilina (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.pmza.sk

Popis

Slovanské hradisko na Veľkom vrchu 2020 Žilina

Považské múzeum v Žiline otvorí v priestoroch Drotárskeho pavilónu pri Budatínskom hrade novú výstavu, ktorá približuje výsledky archeologických výskumov uskutočnených na hradisku Veľký vrch pri obci Divinka. Jej autormi sú archeológovia Andrea Slaná z Považského múzea v Žiline a Gabriel Fusek z Archeologického ústavu SAV Nitra. Obe inštitúcie spolupracovali na výskumoch na známom hradisku v minulom storočí aj v novodobej histórii. Po prácach realizovaných v 70. rokoch minulého storočia sa uskutočnil v rokoch 2013 – 2019 systematický archeologický výskum, pričom sa získali poznatky o stavebnom vývoji opevnenia a o osídlení hradiska.

Veľký vrch sa nachádza nad sútokom potoka Divina s riekou Váh. „Toto veľké centrálne hradisko má rozlohu viac ako 12 ha. V záverečnej etape doby bronzovej ho vybudoval ľud lužickej kultúry. Neskôr, v mladšej dobe železnej, ho osídlili nositelia púchovskej kultúry a napokon ho obnovili Slovania na sklonku veľkomoravského obdobia. Cieľom výstavy je prezentácia výsledkov výskumov týkajúcich sa najmä jeho najmladšej fázy, pretože Slovania pri jeho budovaní využili zvyšky starších pevnostných stavieb. Predstavené je však aj predchádzajúce osídlenie,“ približuje autorka výstavy Andrea Slaná. Návštevníci si budú môcť pozrieť unikátne kovové a keramické nálezy z viacerých fáz osídlenia, ale aj fotografie, mapy a plány hradiska.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies