Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

ZRUŠENÝ - - - XXV. Letný jarmok Vranov nad Topľou 2021

ZRUŠENÝ - - - XXV. Letný jarmok Vranov nad Topľou 2021
Termín: 10.08.2021 - 11.08.2021
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Vranov nad Topľou (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.vranov.sk

Popis

JARMOK 2021 JE ZRUŠENÝ ! ! !
XXV. Letný jarmok Vranov nad Topľou 2021

Jarmok sa neuskutoční v dňoch 10. – 11.08. 2021
(utorok, streda)

JARMOK 2021 JE ZRUŠENÝ

Poštou: Mestský úrad, Oddelenie podnikateľské, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou

Kontakt: Ing. Anna Petríková,
tel. 0907 998 028
e-mail: anna.petrikova@vranov.sk

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny