Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - XXX. Vranovský jarmok 2021 Vranov nad Topľou

NOVÉ - - - XXX. Vranovský jarmok 2021 Vranov nad Topľou
Termín: 08.10.2021 - 09.10.2021
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Vranov nad Topľou (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.vranov.sk

Popis

XXX. Vranovský jarmok Vranov nad Topľou 2021

Jarmok sa uskutoční v dňoch 08. – 09.10. 2021 (piatok, sobota)

Adresa na zaslanie prihlášky

Poštou: Mestský úrad, Oddelenie podnikateľské, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou

Kontakt: Ing. Anna Petríková,
tel. 0907 998 028
e-mail: anna.petrikova@vranov.sk

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny