Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Objavovanie najväčších výšok a hlbín - horolezkyňa a prieskumníčka Vanessa O'Brien 2020 New York

NOVÉ - - -  Objavovanie najväčších výšok a hlbín - horolezkyňa a prieskumníčka Vanessa O'Brien 2020 New York
Termín: 01.03.2021 - 31.12.2021
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: New York City, New York, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.youtube.com/watch?ct=t%28EMAIL_CAMPAIGN_3_3_2021_0_7%29&v=MwcOejjbbg4&feature=youtu.be

Popis

Objavovanie najväčších výšok a hlbín - Vanessa O'Brien 2020 New York

Zmeškali ste to?
Sledujte zaznamenaný webinár!

Vo štvrtok 25. februára 2021 organizovalo Slovensko-americké kultúrne stredisko webinár s horolezkyňou a prieskumníčkou Vanessou O'Brien a je slovenského pôvodu.

Vanessa je prvou ženou, ktorá dosiahla najvyšší a najnižší bod Zeme a drží Guinnessov svetový rekord na vrchol Mt. Everest v roku 2012 a ponorenie do ponorky do východného bazéna Challenger Deep v roku 2020.

Vanessa sa podelila o svoj elektrizujúci príbeh vytrvalosti, vytrvalosti, atletiky a odvahy, ktorý bol inšpiratívny a strhujúci.

Vanessa sa tiež hrdo podelila o svoje slovenské korene, keď rozpracovala príbeh svojho starého otca o dobrodružstve a objavovaní v USA.

Zoznámte sa s jej príbehom z jej pripravovanej knihy Do najväčších výšin: Tvárou v tvár nebezpečenstvu, hľadaniu pokory a výstupom na horu pravdy, ktorý vám poskytne jedinečný pohľad do jej sveta .

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili živého podujatia. Pre tých, ktorí sa nemohli pripojiť, sledujte zaznamenanú udalosť!
Pre zobrazenie https://www.youtube.com/watch?ct=t%28EMAIL_CAMPAIGN_3_3_2021_0_7%29&v=MwcOejjbbg4&feature=youtu.be
**************************************************************************
Exploring the Greatest Heights and Depths:
Vanessa O'Brien

Missed it?
Watch the recorded webinar!

On Thursday, February 25, 2021, the Slovak-American Cultural Center organized a webinar with mountaineer and explorer Vanessa O'Brien. Vanessa is the first woman to reach Earth's highest and lowest points, holding a Guinness World Record for summiting Mt. Everest in 2012 and diving in a submersible to the eastern pool of Challenger Deep in 2020. Vanessa shared her electrifying story of endurance, perseverance, athleticism, and courage which was inspiring and riveting. Vanessa also proudly shared her Slovak roots as she elaborated on her grandfather's tale of adventure and exploration coming to the US. Get a unique glimpse into her world as she shares tales from her upcoming book, To the Greatest Heights: Facing Danger, Finding Humility, and Climbing a Mountain of Truth.

Thank you to all those who attended the live event. For those who were unable to join, watch the recorded event! To view click
https://www.youtube.com/watch?ct=t%28EMAIL_CAMPAIGN_3_3_2021_0_7%29&v=MwcOejjbbg4&feature=youtu.be

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny