Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Bratislavský chlapčenský zbor / Bratislava Boys Choir

Bratislavský chlapčenský zbor / Bratislava Boys Choir
Termín: 14.09.2013
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Nobleton, Ontario, Canada, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kanadskyslovak.ca

Popis

Bratislavský chlapčenský zbor / Bratislava Boys Choir
Saturday, 14 September 2013, 19:00 - 21:00

St. Mary’s Church in Nobleton presents from Slovakia
The BRATISLAVA BOYS CHOIR
Repertoire includes Sacred (Gregorian Chants, Classical, Romantic and 20th Century sacred music), Opera, Oratories and Cantatas,
Theater as well as a palette of Slovak Folk and modern music.
The Choir has performed in practically every European country, USA, Canada, Russia, Ukraine and even Japan in front of not only the general public but as well as Presidents, Prime Ministers including Her Majesty The Queen Elizabeth II on her tour of Slovakia.
More info at their Web site at: www.bchz.org
Saturday Sept. 14, 2013 at 7:00PM in St. Mary’s Church, McTaggart Dr., Nobleton, Ontario
Tickets: Adults $15.00, Students FREE
Call: Donna: 905-951-8060, Danka: 905-857-6369, Deacon Milan: 905-794-1141
Proceeds will go to St. Mary’s Building Fund and Bratislava Boys Choir

************************************************


Kostol Panny Márie v Nobleton predstavuje zo Slovenska
Bratislavský chlapčenský zbor
Repertoár zahŕňa posvätné sklatby (gregoriánskeho chorálu, klasické, romantické a duchovnej hudby z 20. storočia), operné árie, oratóriá a kantáty, divadelné piesne ako aj paletu zo slovenskej ľudovej a modernej hudby.
Zbor vystupuje prakticky vo všetkých európskych krajinách, USA, Kanade, Rusku, Ukrajine ako aj v Japonsku a vystupoval nielen pred širokou verejnosťou, ale aj pred prezidentmi, premiérmi, vrátane Jej Veličenstva kráľovnej Elizabeth II počas jej návštevy na Slovensku.
Viac informácií nájdete na internetovej stránke zboru: www.bchz.org
Koncert bude v sobotu 14. septembra 2013 o 19:00h v Kostole Panny Márie, Mctaggart Dr., Nobleton, Ontario
Vstupné: Dospelí 15 dolárov, študenti ZADARMO
Rezervácie: Donna: 905-951-8060, Danka: 905-857-6369, Deacon Milan: 905-794-1141
Výťažok pôjde na budovateľský fond kostola a pre Bratislavský chlapčenský zbor

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny