Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Veda pre mladých 2021 Praha - Izabela Textorisová, 155. výročie narodenia významnej slovenskej botaničky

NOVÉ - - - Veda pre mladých 2021 Praha - Izabela Textorisová, 155. výročie narodenia významnej slovenskej botaničky
Termín: 20.04.2021 - 31.12.2021
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Praha, (Zahraničie - Česko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.mzv.sk/web/sipraha
www.youtube.com/watch?v=l3WGR3J4zj0
kliknite na youtube - dokumentárny film o Izabele Textorisovej

Popis

NOVÉ - - - Veda pre mladých 2021 Praha - Izabela Textorisová, 155. výročie narodenia významnej slovenskej botaničky

Slovenský inštitút v Prahe pokračuje v spolupráci s Centrom vedecko technických informácií a pozýva Vás sledovať cyklus dokumentárnych filmov, tentoraz portrétov historických osobností slovenskej vedy, ktoré sú určené predovšetkým mladému divákovi. Námet, kreatívna producentka, réžia: Mgr. Eva Holubánska-Bartovičová v spolupráci s CVTI SR.

Zámerom a cieľom filmových dokumentov je priblížiť mladej generácii, najmä žiakom základných a študentom stredných škôl, historické osobnosti vedy ich jazykom a súčasnými komunikačnými prostriedkami. Dvojica mladých tínedžerských moderátorov sa preto vyberie po ich stopách po celom Slovensku, každý inou cestou. Navštevujú rôznych ľudí, odborníkov, pokračovateľov a zanietených obdivovateľov ich vedeckej práce, objavujú stopy ich života na miestach, o ktorých možno diváci, o to viac tí mladší, ani netušia. A tak postupne skladajú mozaiku ich vedeckého a osobného života zo známych i menej známych príbehov, z ich detstva či zo štúdií. Autorom dokumentu sa podarilo originálnym spôsobom sprostredkovať odkaz diela historických osobností vedy najmä mladej generácii a prijateľnou formou im podať obraz o našom uznaní ich celoživotnej vedeckej práci a našej skutočnej úcte a pamiatke na týchto velikánov slovenskej a svetovej vedy.

Utorky s vedou výskumom a inováciami: VEDA PRE MLADÝCH

V prvom dokumente IZABELA TEXTORISOVÁ, Vám priblížime život slovenskej botaničky, ktorej 155. výročie narodenia sme si pripomenuli v marci tohto roku.

Dokument je prístupný na YouTube kanáli www.youtube.com/watch?v=l3WGR3J4zj0 - kliknite hore v sekcii Web


Izabela Textorisová
sa narodila 16. marca 1866 v Ratkovej. Od detstva mala vzťah k prírode. Na ľudovej škole jej záujem podporoval učiteľ – botanik Václav Vraný. Naučil ju určovať rastliny, radil jej, ako ich má zbierať, sušiť a ako zakladať herbár. Jej snom bolo povolanie učiteľky. Podvolila sa však vôli otca – advokáta a stala sa poštovou úradníčkou. Pracovala ako poštárka v Telgárte a neskôr bola vedúcou poštového úradu v Blatnici.

Napriek všetkým predsudkom, ktoré existovali za jej čias voči práci žien, túžila po vzdelaní. Ako samouk sa naučila šesť jazykov a intenzívne sa venovala štúdiu prírodných vied – rastlín a minerálov. K hlbšiemu štúdiu botaniky ju doviedol Andrej Kmeť. Na jeho podnet zbierala a určovala nielen kvitnúce rastliny, ale aj machy a lišajník.

Bola prvá, ktorá zaznamenala výskyt Plesnivca alpínskeho vo Veľkej Fatre.

Botanická obec si vysoko váži jej prínos pre slovenskú vedu. Na Katedre botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je uložený rozsiahly herbár, ktorý sa využíva na vedecké a pedagogické účely dodnes.

Znakom úcty k tejto osobnosti našej histórie bolo, že Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 3. 5. 1996 v rámci emisného radu „Europa“ s tematickým zameraním na významné ženy sériu Izabela Textorisová s dvoma príležitostnými poštovými známkami v nominálnych hodnotách po 8,00 Sk.

Poctou je i to, že Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied pomenovala podľa nej novú planétku objavenú astronómom Petrom Kušnirákom v Ondřejove 30. 4. 2004 – (30252) Textorisová = 2000 HE24.

Zomrela 12. septembra 1949 v Krupine, kde bola pochovaná. V roku 1981 previezli jej pozostatky na Národný cintorín v Martine.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny