Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Keramické trhy Pezinok 2021 - 17. ročník

NOVÉ - - - Keramické trhy Pezinok 2021 - 17. ročník
Termín: 15.10.2021 - 16.10.2021
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Pezinok (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.pezinok.sk

Popis

Keramické trhy 2021

Vážení predajcovia, keramikári, všetci podporovatelia a fanúšikovia Keramických trhov, radi by sme vás informovali o tom, že Malokarpatské múzeum v Pezinku sa aj napriek epidemickej situácii, v súlade s aktuálne platnými podmienkami, bude usilovať o zorganizovanie podujatia KERAMICKÉ TRHY PEZINOK, a to v termíne 15. a 16. októbra 2021 (piatok, sobota).

Aktuálne informácie pre verejnosť, ako aj podmienky predaja (prihlášky, pozvánky, dokumenty) pre účastníkov - keramikárov vám budeme posielať e-mailom a zverejňovať v mesiaci AUGUST 2021.

Prosím sledujte aktuálne informácie na stránke: www.muzeumpezinok.sk, prípadne na facebook stránke Malokarpatského múzea v Pezinku.

Oslovení budú všetci predajcovia, ktorí sa trhov zúčastnili v roku 2019. Ostatní záujemci kontaktujte prosím M. Chvostekovú prostredníctvom e-mailu: monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk

Tešíme sa na stretnutie s vami!
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Ďakujem za porozumenie!

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny