Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Labor Day Weekend 2021 / Labor Day víkend 2021 - Kemping s českou a slovenskou komunitou v Hurkey Creek - Idyllwild

NOVÉ - - - Labor Day Weekend 2021 / Labor Day víkend 2021  - Kemping s českou a slovenskou komunitou v Hurkey Creek - Idyllwild
Termín: 03.09.2021 - 06.09.2021
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Hurkey Creek, California, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.rivcoparks.org/hurkey-creek-park
www.facebook.com/SokolLosAngeles/posts/3608610032521547

Popis

Labor Day Weekend 2021 / Labor Day víkend 2021 - Kemping s českou a slovenskou komunitou v Hurkey Creek - Idyllwild

Vážení táborníci,

je čas urobiť si rezervácie na Česko-slovenský komunitný tábor Labor Day Weekend 2021 .

Mnoho z vás pozná Yvonne Masopust, je členkou českej a slovenskej komunity s kempingovou tradíciou, ktorá sa začala pred viac ako 50 rokmi pri jazere Hume. Keďže má ďalšie predsavzatia, požiadala ma o prevzatie, takže od roku 2016 to pomáham organizovať.

Už pár rokov kempujeme v kempingu „ Hurkey Creek “ a väčšina má pozitívnu spätnú väzbu. Minulý rok sme mali v tábore Hurkey Creek viac ako 100 kemperov plus niekoľko psov, dokonca aj v obmedzeniach Covid, sme si spolu užili toľko zábavy; o)

Srdečne vás pozývam do tábora s nami!
Chcel by som sa opýtať, ak sa chcete k nám pridať, dajte mi prosím vedieť váš rezervovaný kemping # a koľko dospelých a detí s vami chodí, aby som mohol pripraviť aktivity a viem, koľko malých cien pre deti ' hry, ktoré pre nich prinesieme.

Blízko dátumu tábora tiež pošlem e-mail, zvyšok a plán aktivít IBA tým, o ktorých viem, že sa ich zúčastnia. Ďakujem!

Kde:
Kemping Hurkey Creek: má 130 rodinných kempingov. Kemping sa nachádza v pohorí San Jacinto asi 13 km od mesta Idyllwild a 1,6 km od jazera Hemet. Kemping leží medzi lesom veľkých borovíc a miestami pozdĺž Hurkey Creek.

Kedy:
piatok 3. september - pondelok 6. septembra 2021 (Labor Day víkend 3 noci) (väčšina prichádza v piatok popoludní a odchádza v pondelok do 13:00)
Niektorí naši pravidelní táborníci, ktorí sú buď samostatne zárobkovo činní, dôchodcovia alebo iní by mohli doraziť už v stredu alebo vo štvrtok pred predĺženým víkendom.

Ak hráte na akýkoľvek nástroj, môžete si ho vziať so sebou a budeme radi, keď s nami budete hrať / spievať pri táboráku !
Skutočne sa tešíme na stretnutie v tábore! Bude to zábavný víkend aj pre dospelých a deti.
Ďakujem, prajem krásny deň, dúfam, že o vás čoskoro budem počuť. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa ma opýtať.

S pozdravom

Martina Nemecek
MartinaNemecek@gmail.com
****************************************************************************************
Dear campers,
It’s time to make your reservations for Labor Day Weekend 2021 Czech-Slovak Community Camp. Many of you know Yvonne Masopust, she is a dedicated member of Czech and Slovak community with a camping tradition which started over 50 years ago at Hume Lake. Since she has other commitments, she asked me to take over, so I've been helping organize it since 2016.
For a few years now, we have been camping at "Hurkey Creek campground" and majority have positive feedback. Last year, we had over 100 campers plus a few dogs at Hurkey Creek camp, even in Covid restrictions, we had so much fun together ;o)

I'm heartily inviting you to camp with us!
I would like to ask, if you like to join us, please, let me know your booked camp site #, and how many adults and children are coming with you, so I can prepare activities and I know how many little prices for children's games to bring for them.

Also, close to camp date, I will send email, remainder, and activity plan ONLY those, who I know will participate. Thank you!

Where:
Hurkey Creek Campground: has 130 single-family campsites. The campground is located in the San Jacinto Mountains about 8 miles from the town of Idyllwild and a mile from Lake Hemet. The campground sits among a forest of large pine trees with some sites along Hurkey Creek.

When:
Friday, September 3 – Monday, September 6, 2021 (Labor Day weekend 3 nights) (most are coming on Friday afternoon, and leaving on Monday by 1pm)
Some of our regular campers who are either self-employed, retired or others could possibly arrive already on Wednesday or Thursday before the long weekend.

Sincerely,

Martina Nemecek
MartinaNemecek@gmail.com

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny