Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Prázdninová škola tradičných technik Špania Dolina 2021 - 16. ročník

NOVÉ - - - Prázdninová škola tradičných technik Špania Dolina 2021 - 16. ročník
Termín: 16.08.2021 - 20.08.2021
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Špania Dolina (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: spaniadolina.sk

Popis

Prázdninová škola tradičných techník pre deti a mládež od 10 rokov.
Tvorivé dielne zamerané na tradičné techniky, paličkovanie špaňodolinskej čipky, rôzne textilné techniky, práca s hlinou,drevom a sklom.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny