Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Slovenský deň kroja 2021 - IV. ročník

NOVÉ - - - Slovenský deň kroja 2021 - IV. ročník
Termín: 01.08.2021 - 30.09.2021
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Slovensko, (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.denkroja.sk

Popis

Slovenský deň kroja 2021 - IV. ročník

Termín a miesto: august/september 2021 – presný termín a miesto budú oznámené v predstihu

V rámci štvrtého ročníka sa zameriame na sezónne folklórne tradície na Slovenku počas celého roka.

Navštívime obce, ktoré sa prihlásia na základe výzvy v týždenníku Slovenka a na www.zenskyweb.sk.

Každá obec, ktorá sa na základe výzvy prihlási bude mať možnosť odprezentovať svoje

ľudové tradície a zvyky typické pre ich región na tému Folklórne tradície počas roka na Slovensku

Za podpory generálneho partnera COOP Jednota – 150 rokov tradícií COOP Jednoty

Návštevou jednotlivých regiónov a dokumentovaním ich ľudových tradícií a zvykov autenticky priblížime nielen rôzne tradície, ale aj krásu a rôznorodosť slovenských krojov, krásu slovenskej prírody v rôznych ročných obdobiach.

Folklórne tradície a remeslá budú rozdelené na štyri bloky podľa ročných období. Každý blok bude obsahovať reportáž so sezónnymi tradíciami a jednu reportáž zameranú na ľudové remeslá – „Zachovanie a rozvíjanie tradičných remesiel “. Napr. gubárstvo, kožušníctvo, košikárstvo, hrnčiarstvo, medovnikárstvo, zdobenie kraslíc…

Sezónne folklórne tradície na Slovensku:
- Zimné tradície: Vianočné zvyky, Magický Silvester, Traja Králi, Fašiangy
- Jarné tradície: Začiatok pôstu, Veľká noc, Vítanie jari, Topenie Moreny, Májové zvyky
- Letný tradície: Letný slnovrat – Svätojánske ohne, Dožinky
- Jesenné tradície: Obdobie zábavy – Jarmok, Vinobranie
Zastúpené mestá a obce: Očová, Kozárovce, Hrochoť, Poprad, Banská Bystrica, Štrba, obce Východného Slovenska.

Prihlásené mestá a obce: Šuňava, Svit, Selce, Opatová… sa predstavia pre región typickými tradíciami.

V meste Hriňová si pripomenieme pamiatku Štefana Nosáľa.

Vyvrcholením bude podujatie Slovenský deň kroja, na ktorom sa stretnú a odprezentujú všetky navštívené obce s ďalšími prihlásenými obcami, folklórnymi súbormi a skupinami.

August/september 2021 – presný termín a miesto budú oznámené v predstihu

PROGRAM:
FS Urpín
príhovory
FS Hriňovčan – pocta Štefanovi Nosáľovi (dokrútka)
Príchod sprievodu na javisko – stručné predstavenie moderátorom, pozdrav na javisku
Vystúpenie súborov a skupín z navštívených obcí – folklórne tradície od Troch kráľov… (10 obcí/dokrútky) – po 10 min
Vystúpenie prihlásených obcí (tradície a zvyky v regióne)
FS Očovan
FS Urpín Kandráčovci

Tak ako minulý rok, aj tento rok z našich ciest po Slovensku vzniknú krátke reportáže a na
záver dokument, v ktorom spojíme všetky navštívené obce a ich zvyky.

AJ tento rok budú reportáže odvysielané na TA3.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny