Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Oslavy storočnice Spolku petrovských žien 2021 Báčsky Petrovec

NOVÉ - - - Oslavy storočnice Spolku petrovských žien 2021 Báčsky Petrovec
Termín: 24.07.2021 - 25.07.2021
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Báčsky Petrovec (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.slovackizavod.org.rs/kultura-i-sira-javnost/udruzenja-slovackih-zena/3207

Popis

NOVÉ - - - Oslavy storočnice Spolku petrovských žien 2021 Báčsky Petrovec

V dňoch 24. júla 2021 - 25. júla 2021

V nedeľu 25. júla 2021 o 19.00 hodine v priestoroch Spolku petrovských žien (Ul. maršala Tita 2) bude slávnostne otvorená výstava K storočnici Spolku petrovských žien.

Petrovské ženy začali pôsobiť ešte v roku 1921, ale ich činnosť bola niekoľkokrát prerušovaná. V januári roku 2002 svoje združenie pomenovali Spolok petrovských žien a od roku 2006 zudruženie je registrované ako samostatná nezísková organizácia s počtom členiek 125. Združenie sa podieľa na organizovaní rôznych aktivít, ktorými zachovávajú tradíciu svojich predkov a zveľaďujú slovenskú kultúru.

Členky Spolku petrovských žien zbierajú a chránia staré náradie, náčinie, kroje, nábytok a pod., vyhľadávajú ich po slovenských domácnostiach a potom organizujú tematické výstavy (vianočné, veľkonočné, krstinové, výstavy slovenských špecialít a i.). Každoročne účinkujú v rámci Slovenských národných slávností a častokrát vystavujú aj v rôznych mestách, kde úspešne prezentujú ľudovú kultúru slovenskej vojvodinskej enklávy v Srbsku. Medzi pozoruhodné výstavy zaraďujeme aj výstavu pod názvom Oberačka chmeľu a Žatva v spomienkach.

Petrovské ženy sa zaoberajú aj ručnými prácami, ktorými sa prezentujú na rôznych podujatiach, jarmokoch, veľtrhoch, výstavách, kde svojimi pestrými stánkami spravidla vynikajú.

Okrem toho organizujú aj prednášky z rôznych oblastí (zdravotníctvo, ekológia, pedagógia, psychológia, poľnohospodárstvo a pod.) a na ten spôsob umožňujú neformálne vzdelávanie žien.

Vo svojom prostredí ako aj v iných dedinách a mestách zúčastňujú sa na humanitárnych aktivitách. Organizujú zbierky pre nemocných, chorých a pre deti s osobitnými potrebami. Taktiež organizovali aj zbierky kníh pre školské a mestské knižnice v Ľube, Erdevíku a Binguli.

Spolok petrovských žien bolo iniciátorom vyše sto ekologických akcií, ako napr. ozeleňovanie priestoru, čistenie parkov, cintorína, okolia Miestného spoločenstva, Matice slovenskej a najstaršieho domu v Báčskom Petrovci.

Ich bohatá a rozmanitá činosť bola podnetom pre založenie mnohých spolkov žien v ďalších slovenských osadách

Oslavy 100 rokov spolku sa začnú 24 júla 2021 o 9.00 hod. na petrovskom cintoríne vzdávaním pocty prvej predsedníčke spolku žien v Petrovci Adele Greisingerovej krátkym umeleckym programom.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny