Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Ručné kosenie Beňadovského rašeliniska 2021 Beňadovo - 6. ročník

NOVÉ - - - Ručné kosenie Beňadovského rašeliniska 2021 Beňadovo - 6. ročník
Termín: 29.07.2021 - 31.07.2021
Téma: SPOLKY a CECHY
Miesto konania: Beňadovo (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kosci.sk
chkohornaorava.sopsr.sk/kosecka-brigada-na-benadovskom-raselinisku/

Popis

NOVÉ - - - Ručné kosenie Beňadovského rašeliniska 2021 Beňadovo - 6. ročník

Viac informácií je hore na plagáte.

Beňadovské rašelinisko je jedno z najcennejších slatinných rašelinísk na Orave, no jeho hodnota je vysoko cenená aj v celoslovenskom merítku. Nájdeme tu mnoho vzácnych rastlín, ktoré potešia tak oko vedeckého pracovníka ako aj nezaiteresovaného laika.

Toto rašelinisko je však ako väčšina ostatných na Orave v nevyhovujúcom (nepriaznivom) stave. Jeho stav ovplyvnilo hlavne zníženie množstva pritekajúcej vody z okolia a jej distribúcia v lokalite. Ďalší dôvod je opustenie od bežného hospodárenia, ktoré bolo zapríčinené nedostatkom informácii o živote a potrebách slatín v dobe vyhlasovania. Podobne zamokrené lokality sa však obhospodarujú veľmi ťažko a hospodári ich opúšťajú pod tlakom nedostatku financií na potrebnú techniku, ktorá by v takomto bažinatom teréne dokázala pracovať. Tu sa k slovu dostávajú pracovné nástroje našich starých otcov, kosy, hrable a vidly.

Najpodstatnejšie pre zachovanie tejto významnej lokality je kosenie a odstraňovanie náletovych drevín. Dreviny rašelinisko naďalej vysušujú nadmerným vyparovaním, ktoré stromy spôsobujú, keď sa v horúcich letných dňoch potrebujú schladiť. Kosenie je zas potrebné pre druhovú pestrosť. Všeobecne platí, že kosené lokality (či už ide o lúky alebo mokrade) sú druhovo pestrejšie a nachádzame tu viac výnimočných rastlín.

Ručné kosenie je najlepší možný spôsob manažmentu na týchto lokalitách, pretože nepoškodzuje mikrorelief a nespôsobuje zhutňovanie pôdy.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny