Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - 36th Annual Dožínky Festival in 2021 New Prague

NOVÉ - - - 36th Annual Dožínky Festival in 2021 New Prague
Termín: 17.09.2021 - 18.09.2021
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: New Prague, Minnesota, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.newprague.com

Popis

NOVÉ - - - Dožínky in 2021 New Prague

Visit New Prague's Fall Harvest Festival on September 18th, 2021!

Program of events until 2021 coming soon! (Schedule 2019 is given as an example of what you can expect).

Dožínky® (doe-shink'-key), a Czech Harvest Festival patterned after the "Old Country" original, is held on the third full weekend of September each year in New Prague.

Our city's beautiful Main Street is transformed into an open-air market with vendor booths lining the sidewalks and a beer garden featuring authentic Czech beer. You can sample tasty treats including traditional Czech dishes. Food booths are open at 10 am until 7 pm and events open at 10 a.m. and close at 5 p.m. Main Street will be closed to through traffic, making your strolling safer and visiting more pleasant.

No carry-in alcohol, dogs, bikes or golf carts are allowed.
********************************************************************************
Navštívte Nový pražský festival Dožinky 18. septembra 2021!
Dožínky® (doe-shink'-key), český dožinkový festival podľa vzoru originálu „Stará krajina“, sa koná každý tretí septembrový víkend každý rok v Novej Prahe.

Program podujatia pre roku 2021 predstávíme už čoskoro! (Program uvedený hore na plagáte 2019 je uvedený ako príklad toho, čo môžete očakávať).

Krásna hlavná ulica nášho mesta sa zmenila na trh pod holým nebom s predajnými automatmi lemujúcimi chodníky a pivnou záhradou s autentickým českým pivom. Môžete ochutnať chutné pochúťky vrátane tradičných českých jedál. Stánky s občerstvením sú otvorené od 10:00 do 19:00 a udalosti otvorené o 10:00 a zatvorené o 17:00 Hlavná ulica bude uzavretá kvôli premávke, takže vaša prechádzka bude bezpečnejšia a návšteva bude príjemnejšia.

Nie je povolený žiadny alkohol, psy, bicykle alebo golfové vozíky.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny