Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Krojovaný Anna bál 2021 Piešťany

Termín: 26.07.2021
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Piešťany (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.piestanskydennik.sk

Popis

NOVÉ - - - Krojovaný Anna bál 2021 Piešťany

Tradičné podujatie kultúrneho leta v Piešťanoch sa uskutoční v sobotu 24. júla 2021 od 16:00 hod.

Cieľom podujatia je zachovanie kultúrneho dedičstva predkov v podobe ľudových krojov, piesní, tanca a starých ľudových nástrojov, ako sú heligónky, basy, gajdy, bubny, mrmláky a iné.

Program podujatia:

16:00 hod. Začiatok podujatia na Námestí Slobody

Účinkujúci:

16:10 hod. FS Drienka Veľké Zálužie

16:20 hod. Fujarové variácie – fujaristi Paľko Tomko a Ján Pavel

16:30 hod. Gajdošskí trogári z Veľkého Zálužia

16:40 hod. Folkloristi TOMKOVÍ a SOJKOVÍ zo Zemplína

16:50 hod. FS LINGOV Košice

17:00 hod. Krojovaný sprievod mestom

17:45 hod. Príchod do priestorov Kúpeľnej dvorany

17:45 hod. Kúpeľná dvorana – Privítanie folkloristov, hudobnej skupiny Lekárovci band, privítanie obyvateľov, návštevníkov a hostí. Krátkym príhovorom a prípitkom zaháji Krojovaný Anna bál 2021 predsedníčka o.z. Ing. Zita Bruncková, Mgr. Jarka Hošová a Bc. Magda Čellárová .

18:00 hod. Zahrá skupina Lekárovci band z Drahoviec prvé tanečné kolo určené folkloristom oblečeným v krojoch.

Program na terase Kursalonu:

18:10 hod. FS Drienka Veľké Zálužie

18:20 hod. hrá skupina Lekárovci band do tanca

18:30 hod. FUJARISTI- Paľko Tomko a Janko Pavel

18:40 hod. hrá skupina Lekárovci band do tanca

18:50 hod. účinkujú Gajdošskí trogári z V. Zálužia

19:00 hod. hrá skupina Lekárovci band do tanca

19:10 hod. účinkujú Folkloristi TOMKOVÍ a SOJKOVÍ zo Zemplína

19:20 hod. skupina Lekárovci band hrá do tanca

19:30 hod. účinkuje FS LINGOV Košice

19:40 hod. spoločné fotenie a nahrávanie videa všetkých účinkujúcich a organizátorov, Ing. Vratko Hric bude hrať pieseň: A já taká čarná …a Ej, na tarky, na tarky…….

Od 19:55 hod. do 21:30 hod. program „ZEM SPIEVA a PIEŠŤANY S ŇOU“ – dáva sa možnosť návštevníkom zaspievať si piesne, zatancovať rôzne tance alebo zahrať na hudobných nástrojoch.

Od 21:30 hod. do 24:00 hod. zábava na ľudovú nôtu, aj rôzne žánre, napr. tanečná hudba

O 24:00 hod. Ukončenie KROJOVANÉHO ANNA BÁLU 2021

Zdroj: Tlačová správa Občianske združenie Cesta pomoci Piešťany

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny