Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - 32nd annual Czech & Slovak Festival 2021 Minnesota

NOVÉ - - - 32nd annual Czech & Slovak Festival 2021 Minnesota
Termín: 26.09.2021
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Saint Paul, Minnesota, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.sokolmn.org

Popis

32nd annual Czech & Slovak Festival 2021 Minnesota

Naša jednotka bola založená v USA v roku 1882 a sme sociálnou, kultúrnou, vzdelávacou a gymnastickou organizáciou. Prostredníctvom našich mnohých sociálnych aktivít a vzdelávacích programov sa snažíme zachovať a odovzdať vitalitu nášho českého, slovenského a prisťahovaleckého dedičstva budúcim generáciám.

Historická sála Česko-Slovanský Podporující Spolek (CSPS) na Michiganskej ulici 383 v západnej siedmej štvrti Saint Paul je naším domovom od roku 1879 a je ústredným bodom našich aktivít v Saint Paul od postavenia súčasnej budovy v roku 1887. To bol v roku 1977 vyhlásený za národné a štátne historické miesto, zaradený do národného registra historických pamiatok a je najdlhšie slúžiacim česko-slovenským kultúrnym centrom v USA a najstarším fitnescentrom, divadlom a národnou sálou imigrantov v štáte Minnesota .

Český a slovenský Sokol Minnesota víta všetkých, ktorých zaujíma história, kultúra, gymnastika a dobré spoločenstvo. Na to, aby ste boli členom, nemusíte byť Čech ani Slovák.

************************************************************************************************
Our unit was formed in 1882, and we are a social, cultural, educational and gymnastic organization. Through our many social activities and educational programs, we seek to preserve and transmit the vitality of our Czech, Slovak and immigrant heritage to future generations.

The historic Česko-Slovanský Podporující Spolek (C.S.P.S.) Hall at 383 Michigan Street in the West Seventh neighborhoods of Saint Paul has been our home since 1879, and the focal point for our activities in Saint Paul since the current building was built in 1887. It was declared a National and State Historic Site in 1977, placed on the National Register of Historic Sites, and is the longest serving Czech-Slovak cultural center in the United States, and oldest fitness center, theater and immigrant national hall in the State of Minnesota.

Czech and Slovak Sokol Minnesota welcomes all who share an interest in history, culture, gymnastics and good fellowship. You need not be Czech or Slovak to be a member.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny