Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Gazdovanie na Hriňovských lazoch 2021 - 10. ročník

NOVÉ - - -  Gazdovanie na Hriňovských lazoch 2021 - 10. ročník
Termín: 21.08.2021
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Hriňová (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.hrinova.sk/aktuality/kalendar-akcii/gazdovanie-na-hrinovskych-lazoch-1931_692sk.html

Popis

Po ročnej prestávke sa v sobotu 21. augusta uskutoční tradičné podujatie Gazdovanie na Hriňovských lazoch, tento raz na Raticovom vrchu v čase od 10.00 - 15.00 hod.

Hlavnou témou desiateho ročníka je úloha „Ženy na Podpoľaní“, ktorú budú sprevádzať mnohé aktivity, ako napríklad mlátenie obilia, bielenie a rosenie plátna, kosenie, ukážka výroby fujary, hrabanie a skladanie mládze. Ďalej bude možné vidieť výrobu drevených krížov, papiera a keramiky.

Sprievodné aktivity podujatia:

- Tradičné poľnohospodárske práce: mlátenie obilia, bielenie a rosenie plátna, kosenie, hrabanie a skladanie mládze, zber obilia samoväzom, oranie volmi.
- Kresanie hrady, ľudové šperkárstvo, výroba heligóniek, výroba slamenej strechy
- Výroba drevených krížov
- Tradičná výroba papiera
- Spracovanie rohoviny
- Výroba keramiky


13.00 – 15.00 – Malé pódium - RATICOV VRCH

Gajdoši Slovenska, Heligonkári, FSk Javorinka, ŽSS Hriňovčianky a Heligonári Slovákovci.

16.00 – 18.00 – RATICOV VRCH

Galaprogram ,,Vitajte v Hriňovej“ – Fujaristi Slovenska, DFS Mravček, DFS Hviezdička, FSk Detvani a FS Hriňovčan.


Sprievodné podujatia:

10.00 – 15.00
Ekohry s Poľanou- CHKO Poľana, premietanie filmov ,, Ženy na Podpoľaní“, fotenie v kroji

10.00 – 11.00

Traktorový sprievod Hriňovou

21.00 – Raticov vrch

Hriňovské letné kino – premietanie filmu: Rysavá jalovica (vstup zdarma)

Vstupné galaprogram: dospelí 2,00€, deti a ŤZP 1,00€

Z 10. ročníka Gazdovanie na Hriňovských lazoch v Hriňovej budú zhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy, ktoré budú publikované v masovokomunikačných prostriedkoch a na webovej stránke www.hrinova.sk

Podujatie sa bude konať na základe platných opatrení ÚVZ SR, ktoré odporúčame sledovať.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny