Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - NCSML Building Dedication 25th Anniversary Celebration / Oslava 25. výročia oddanosti budove múzea NCSML a komunite 2021 Cedar Rapids

NOVÉ - - - NCSML Building Dedication 25th Anniversary Celebration / Oslava 25. výročia oddanosti budove múzea NCSML a komunite  2021 Cedar Rapids
Termín: 17.09.2021 - 18.09.2021
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Cedar Rapids, Iowa, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: ncsml.org

Popis

NOVÉ - - - NCSML Building Dedication 25th Anniversary Celebration / Oslava 25. výročia oddanosti budove múzea NCSML a komunite 2021 Cedar Rapids

NCSML- Národné české a slovenské múzeum a knižnica
NCSML- National Czech and Slovak Museum and Library

NCSML - NASA misia
NCSML uchováva, predstavuje a presahuje jedinečné príbehy českej a slovenskej histórie a kultúry prostredníctvom inovatívnych skúseností a aktívnej angažovanosti s cieľom osloviť medzikultúrne publikum na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Naša vízia
NCSML je inovatívny líder v oblasti celoživotného vzdelávania, budovania komunity a kultúrnych spojení. Podporujeme sebapoznávanie pre všetky vekové kategórie, aby príbehy o slobode, identite, rodine a komunite žili aj pre ďalšie generácie.

1400 Inspiration Place SW
Cedar Rapids, IA 52404
September 18 @ 10:00 AM - 10:00 PM

NASA misia
NCSML uchováva, predstavuje a presahuje jedinečné príbehy českej a slovenskej histórie a kultúry prostredníctvom inovatívnych skúseností a aktívnej angažovanosti s cieľom osloviť medzikultúrne publikum na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Naša vízia
NCSML je inovatívny líder v oblasti celoživotného vzdelávania, budovania komunity a kultúrnych spojení. Podporujeme sebapoznávanie pre všetky vekové kategórie, aby príbehy o slobode, identite, rodine a komunite žili aj pre ďalšie generácie.

NCSML bola akreditovaná Americkou alianciou múzeí v novembri 2008.

Pripojte sa k nám na víkend plný udalostí, keď oslavujeme 25. výročie tohto historického dňa, keď americký prezident Bill Clinton, český prezident Václav Havel a prezident Slovenskej republiky Michal Kovac prišli do Cedar Rapids zasvätiť nielen budovu NCSML, ale aj našu oddanosť komunity ctiť české a slovenské dedičstvo, ako aj všetkých prisťahovalcov, ktorých nazývame susedmi.

Sobota 18. septembra Rozpis udalostí

10.00 hod . Prezentáciu, prestrihnutie pásky a prehliadku kroje bude hostiť Helene Cincebeaux na oslavu výstavy „Korunná sláva: Sviatok slovenských a moravských pokrývok hlavy“, ktorá predstavuje artefakty z osobnej zbierky českého a slovenského ľudového oblečenia Cincebeauxa. Miesto: Knižnica NCSML. zadarmo

13:00 Lucia Gavulová, kurátorka Zbierky moderného a súčasného umenia v Slovenskej národnej galérii, bude hovoriť o slovenskej scéne výtvarného umenia vrátane Ceny Oskára Čepana, najstaršej a najprestížnejšej ceny umenia venovanej mladým slovenským výtvarným umelcom. Miesto: Knižnica NCSML. zadarmo

14:00 Prednáška Zuzany Palovicovej, zakladateľky a Gabriely Bereghazyovej, riaditeľky Global Slovakia, diskutuje o ich knihe „Super Slováci“, ktorá podrobne popisuje život 50 prominentných Slovákov, ktorí zmenili krajinu-väčšina z nich k lepšiemu. Spoluautorom je David Keys. Miesto: Knižnica NCSML. zadarmo

17:30 hod. Výročie 25. výročia začína stužkovou na výstave „Poklady Slovenska“. Večer bude zahŕňať večeru s tanierom, hodinový kokteilový koncert klaviristu Tomáša Kača, špeciálnych hostí a premiéru diela, ktoré na počesť NCSML napísal klavirista a skladateľ Jacob Beranek. Miesto: sála WFLA/ZCBJ. Vyžaduje sa RSVP.
*********************************************************************************
Please join us for a weekend full of events as we celebrate the 25th anniversary of that historic day when US President Bill Clinton, Czech Republic President Vaclav Havel, and Slovak Republic President Michal Kovac came to Cedar Rapids to dedicate not just NCSML’s building, but our community’s dedication to honoring Czech and Slovak heritage as well as that of all immigrants who we call neighbors.

Saturday, September 18 Schedule of Events

10 a.m. A presentation, ribbon cutting, and parade of kroje will be hosted by Helene Cincebeaux in celebration of the exhibit “Crowning Glory: A Feast of Slovak & Moravian Headdresses,” which features artifacts from Cincebeaux’s personal collection of Czech and Slovak folkwear. Location: NCSML Library. Free

1 p.m. Lucia Gavulová, Curator of the Collection of Modern and Contemporary Art at the Slovak National Gallery, will speak about the Slovak visual art scene including the Oskár Čepan Award, the oldest and most prestigious art award devoted to young visual Slovak artists. Location: NCSML Library. Free

2 p.m. Lecture by Zuzana Palovic, Founder, and Gabriela Bereghazyova, Co-director of Global Slovakia, discuss their book, “Super Slovaks” which details the lives of 50 prominent Slovaks who changed the country — most of them for the better. Co-authored with David Keys. Location: NCSML Library. Free

5:30 p.m. 25th Anniversary Dinner kicks off with the ribbon cutting for exhibit “Treasures of Slovakia.” The evening will include a plated dinner, cocktail hour concert by pianist Tomáš Kačo, special guest speakers, and premiere of a work written in honor of NCSML by pianist and composer Jacob Beranek. Location: WFLA/ZCBJ Hall. RSVP is required.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny