Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Remeselné mestečko Pezinok 2021

NOVÉ - - - Remeselné mestečko Pezinok 2021
Termín: 15.09.2021
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Pezinok (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.pezinok.sk

Popis

NOVÉ - - - Remeselné mestečko Pezinok 2021

Dátum: 15. 09. 2021, 14.00 - 20.00 h
Miesto: Zámocký park, Pezinok

Začíname už 14:00 a posledný koncert dohrá okolo 20:00. Budeme v priestoroch Pezinského zámockého parku, v okolí budovy Centra voľného času, kde bude prebiehať popri remeselných dielňach pestrý program pre malých aj veľkých.

14:00 otvorenie remeselných dielní
15:00 divadielko pre deti
16:00 prednáška Mgr. Kataríny Nádaskej PhD. - Slovenské strašidlá (nadprirodzené bytosti našich predkov)
17:00 koncert Hmlisto
19:00 ukončenie remeselných dielní
19:00 koncert Prešporok

Projekt organizuje občianske združenie pezinská AKČNÁ KOPA v spolupráci s Centrom voľného času Pezinok.
Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

Počas podujatia budete mať príležitosť vyskúšať si aj novú šachovú plochu a za zálohu si požičať veľké šachové figúrky.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny