Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Badínska šarkaniáda 2021

NOVÉ - - - Badínska šarkaniáda 2021
Termín: 16.10.2021
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Badín (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.obecbadin.sk

Popis

Badínska šarkaniáda 2021

Obec Badín pozýva detičky aj rodičov na spoločné púšťanie šarkanov na Pamätníku II. čs. paradesantnej brigády (smer Rakytovce) v sobotu, 16.10.2021, pri ktorom určite zažijeme veľa zábavy. Prineste si so sebou doma vyrobeného šarkana, s ktorým sa môžete zapojiť do súťaže o najdlhší chvost.

Upozorňuejme rodičov aj detičky, že do súťaže sa môžu prihlásiť len šarkani, ktorí boli vyrobení vlastnoručne. Na všetkých čaká teplý čaj a sladká maličkosť.

Začíname o 14:30 hod. Tešíme sa na všetkých šarkanistov!

Upozornenie: V prípade nepriaznivého počasia sa akcia v daný deň ruší!

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny