Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Jubilejná konferencia Mórica Beňovského 2021 Budapešť

NOVÉ - - - Jubilejná konferencia Mórica Beňovského 2021 Budapešť
Termín: 28.10.2021
Téma: KULTÚRA | PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Budapešť (Zahraničie - Maďarsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.mzv.sk/web/sibudapest/program

Popis

NOVÉ - - - Jubilejná konferencia Mórica Beňovského 2021 Budapešť

- Miesto konferencie:
Slovenský inštitút
Rákóczi út 15
1088 Budapešť

- Termín:
Dňa 28.10.2021 o 17:00 hod.

- Organizátor:
Slovenský inštitút v Budapešti a Združenie Mórica Beňovského - Slovensko

Dňa 20. septembra 1746 sa vo Vrbovom narodil jeden z najslávnejších uhorských svetových cestovateľov, námorník, vojak, diplomat Móric Beňovský.

Pri príležitosti 275. výročia jeho narodenia a 235. výročia jeho smrti je vyhlásený pamätný rok Mórica Beňovského, počas ktorého sa uskutočnia medzinárodné vedecké stretnutia.

Na konferencii v Slovenskom Inštitúte sa v Budapešti pripomenieme túto významnú historickú osobnosť svetového formátu prednáškami, prezentáciami a dielami (knihy, komiks, medailón) v spoločnosti historikov a členov združení, ktoré zviditeľňujú odkaz Mórica Beňovského v súčasnosti.

V jubilejnom roku Morica Benovskeho (nar. 1746 vo Vrbovom, zomrel 1786 na Madagaskaee) usporiada 28.10.Slovensky institut v Budapesti z iniciatívy velvyslanca SR, J.E. Pavla Hamzika BENOVSKEHO VECER v spolupraci so Zdruzenim Morica Benovskeho z Bratislavy.

Riaditeľ Združenia Bórica beňovského Vladimir Dudlák prednesie prednasku o historii rodiny Benovskych, historik Patrik Kunec z FF UMB Banska Bystrica tému putovania Beňovského po moriach z Kamčatky až na Madagaskar. Po premietnutí filmu ZMB a Dominika Šuplatu „Beňovsky žije“ bude iste zaujímavá diskusia.

Vítaní na tomto podujatí, ktorého sa zúčastní i spisovateľ, básnik Gregor Papuček ktorý sa Beňovským sa dlhé roky zaobera a Gyorgy Németh, predseda Beňovského spoločnosti v Maďarsku, budú samozrejme - všetci krajania a priaznivci Slovenského inštitutu v Budapešti a tí, ktorých zaujíma historia...


Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies